©Politie Ninove - Verkeerscontrole

Politie Ninove blijft controles uitvoeren naar aanleiding van de wegenwerken Brakelsesteenweg

Bestuurders die de reglementeringen van de wegcode niet naleven in het kader van de omleidingen bij de wegenwerken op de Brakelsesteenweg te Ninove, lopen massaal tegen de lamp.
Zoals werd aangekondigd, blijft de politie Ninove verhoogde controles uitvoeren op de naleving van het verkeersreglement op de omleidingswegen van de werken op de Brakelsesteenweg.

Politie Ninove: “In de afgelopen week (18 oktober 21 t.e.m. 24 oktober 21) stelden we wel vast dat er opmerkelijk minder vrachtwagens de tonnagebeperking op de omleidingswegen negeerden. Toch liepen nog steeds 16 bestuurders tegen de lamp. In diezelfde periode werden de controles in de Ziekhuizenstraat en Kerkhofstraat opgedreven omdat wij vaststellen dat deze weg meer en meer als sluipweg wordt gebruikt. Hier werden op één week  tijd maar liefst 74 processen-verbaal opgesteld wegens het negeren van het verkeersbord C3 (verboden toegang).
Ook werden nog acht bestuurders beboet voor het negeren van het verkeersbord C1 (verboden toegang bij een éénrichtingsstraat).
De brengt de som van de overtredingen (98 deze week en 75 vorige week) op 173.”

De politie van Ninove zal blijven gericht toezicht houden op de wegenwerken en de omleidingswegen. De bestuurders die het niet nodig achten om de reglementeringen te volgen, zullen dan ook een grote kans lopen om geverbaliseerd te worden.

Wie een een probleem wil melden in het kader van de wegenwerken, kan nog steeds terecht bij de verkeersdienst van de politie Ninove via onderstaande mailadressen.

  1. 1°CP Van Holder Benny: benny.vanholder@police.belgium.eu 
  2. 1° HINP Oste Jürgen: jurgen.oste@police.belgium.eu
  3. Functionele mailbox verkeersdienst: pz.ninove.verkeer@police.belgium.eu
X