Officieel: Zottegem heeft een rugbyclub!

Zottegem is een nieuwe sportclub rijker. Na enkele weken van “Start-to-Rugby”, georganiseerd door Stad Zottegem en Rugby Vlaanderen, hebben enkele ouders van spelertjes het heft in handen genomen om dit verhaal een positief vervolg te geven.

“Na het zien van hoeveel plezier mijn zoon had tijdens de aangeboden trainingen, zou het jammer zijn mocht hier geen vervolg aan gegeven worden. Rugby is een zeer mooie sport waar groepsgevoel en respect als zeer waardevol worden beschouwd en een rugbyclub zal een absolute meerwaarde voor het Zottegems sportleven betekenen ” zegt één van de initiatiefnemers Sven Corthals.

Samen met Bart Coessens, nog een “rugby-vader”, zullen zij samen de administratieve taken van Rugbyjeugd Zottegem voor hun rekening nemen. Mario Minnebo zorgt voor het sportieve verhaal. Als ex-rugbyspeler zal hij voorlopig de door Rugby Vlaanderen aangebrachte trainers versterken.

“Het belangrijkste voor het verder uitbouwen van de club zijn natuurlijk de spelertjes zelf” gaat Sven verder. Om meer spelertjes aan te trekken zal Rugby Vlaanderen de Zottegemse scholen contacteren om een initiatieles aan te bieden en zo de kinderen kennis te laten maken met deze sport. Daarnaast zullen er flyers worden rondgedeeld, eveneens via de scholen, en zal worden ingezet op sociale media.”

Praktisch

Trainingen gaan door op het voormalige voetbalveld aan de Bevegemse Vijvers (binnen de atletiekpiste) en dit op woensdagen van 16.30 tot 18 uur. Alle kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom om enkele trainingen te komen meevolgen. De eerste vier trainingen zijn gratis. Daarna wordt gevraagd lidgeld te betalen (120 EURO voor het ganse seizoen – 80 EURO voor inschrijvingen vanaf januari). Met alle vragen naar extra informatie kan men terecht op rugbyjeugdzottegem@gmail.com. Het spreekt voor zich dat iedereen die zich geroepen voelt om mee te helpen dit mooie project tot een goed einde te brengen ook een bericht naar dit mailadres mag sturen.