Overzicht overledenen stedelijke begraafplaats Zottegem niet actueel: “Mijn vader is overleden in 2013 en staat er nog steeds niet op”

Tijdens het allerheiligenweekend merkten enkele bezoekers dat de lijst van overledenen die uithangt aan de stedelijke begraafplaats Knutsegem in Strijpen al jarenlang niet meer wordt opgevolgd. “Mijn vader is overleden in 2013 en staat er nog steeds niet op” Ook bij de jong-socialisten Zottegem werd de situatie opgemerkt en worden maatregelen geëist. Het stadsbestuur van Zottegem laat weten dat er wordt gewerkt aan de digitalisering van de lijsten.

“Mijn vader  die overleden is in 2013 staat nog steeds niet op die lijst, ik heb dit enkele jaren terug, via mail aan de toenmalige schepen die bevoegd was voor de begraafplaatsen, Lieselotte De Roover gesignaleerd, die ging er het nodige voor doen, tot daar de reactie en actie, wij zijn nu eind 2021 en de aanpassing is nog steeds niet gebeurd”, aldus een bezoeker uit Erpe-Mere. “Ik wil hier niet de vervelende vent of de eeuwige oude zeurpiet uithangen, maar de info, die aan de ingang wordt gegeven aan de mensen die toevallig eens langskomen en het graf van een kennis eens willen bezoeken is pover ( ter info, op een vervuilde en geplooide geplastificeerde pagina) en getuigt van weinig respect voor de overledenen. Als je weet dat er jaarlijks ongeveer 200 begrafenissen zijn op de begraafplaats in Knutsegem. Nog een suggestie: De lijst is opgemaakt volgens jaartal, veel mensen kennen echter niet altijd de exacte datum van het overlijden, maar wel de naam, een tweede lijst enkel op naam zou handig zijn. Ik wil er wel nog aan toevoegen dat de persoon, de gemeente werkman, waarmee wij hebben gesproken op de begraafplaats, uitermate vriendelijk en behulpzaam was op onze zoektocht naar het graf van kennissen. Zij zoeken het zelf op in hun aantekeningen / logboek die ze zelf bijhouden in hun kantoor.”

Jong-socialisten

“Gisteren bracht ik een bezoekje aan het graf van mijn opa op de centrale begraafplaats te Knutsegem. Ik doe dat wel vaker. Toen ik ook het graf van de grootmoeder van een vriendin wou bezoeken, maar niet goed wist waar het graf gelegen was, nam ik het boek met het overzicht van de overleden personen,” zegt Yora Achiniotis van Jongsocialisten Zottegem. “In het boek vind je de locaties van alle graven die zich op de stedelijke begraafplaats Knutsegem bevinden. Groot was mijn verbazing toen ik zag dat het boek niet proper en heel erg slordig was, bovendien is het boek niet meer bijgewerkt sinds eind 2018. De mensen die de voorbije drie jaar overleden zijn, kregen dus geen plaats in het boek. Een opmerkelijke stilstand en een beetje respectloos naar de overledenen en hun families. Het boek wordt nochtans regelmatig gebruikt door mensen die op zoek gaan naar het graf van een dierbare overledene. Een halfjaarlijkse update lijkt me toch niet teveel gevraagd Uit respect voor de familie en vrienden van de overledenen, vragen we aan de burgemeester en de bevoegde schepen om zo snel mogelijk een update te maken van het overzicht en er ook voor te zorgen dat het boek in goede staat en up to date blijft. Nog beter zou zijn om het overzicht van de overledenen digitaal raadpleegbaar te maken op de begraafplaats, bijvoorbeeld op een eenvoudig te bedienen scherm. Zottegem moet dringend mee met zijn tijd.”

Reactie stadsbestuur Zottegem

“Het klopt inderdaad dat de lijst al geruime tijd niet meer bijgewerkt is. We wensen een digitaliseringsproject op te starten om dat probleem op te lossen. Dat project staat nog in de kinderschoenen en vraagt nog heel wat inventarisatiewerk. Dat is zeer arbeidsintensief en neemt veel tijd in beslag, zeker voor de oude dossiers”, zegt schepen Leen Goossens (CD&V). “Als het van mij afhangt een systeem dat ook online geraadpleegd kan worden. Maar dat zal niet op korte termijn haalbaar zijn. Ik zal intern laten onderzoeken of het haalbaar is beide zaken te doen (dus ook boekje bijwerken). Want ik begrijp de vraag wel.”