Stad Zottegem zoekt vrouwen voor Milieu- en Klimaatraad

De stad Zottegem timmert aan een Milieu- en Klimaatraad en hiervoor specifiek op zoek naar vrouwen. “Omdat we de de tweederderegel mbt de man-vrouwverhouding in adviesraden volgen en we in dat opzicht al genoeg mannelijke kandidaten hebben”, zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

De Milieu- en Klimaatraad is een vernieuwde adviesraad met als doel dieper in te gaan op milieu-, duurzaamheids- en klimaatkwesties.

“Naast een adviserende rol krijgen inspirerende ideeën hier vorm. Het doel van deze raad is dus niet enkel advies geven aan het stadsbestuur maar ook zelf initiatieven nemen en voorstellen uitwerken die bijdragen tot een klimaatgezond Zottegem”, aldus schepen Leen Goossens. “Verenigingen die werken rond de thema’s natuur, milieu of klimaat werden uitgenodigd om deel uit te maken van de raad, naast ook scholen, vormingsorganisaties en beroepsorganisaties. Maar ook geëngageerde burgers krijgen een stoel aan de tafel.”

“Concreet zijn we nu op zoek naar V/X burgers die voeling hebben met het thema, en willen meehelpen het beleid in onze stad kleur te geven. Voor een correcte samenstelling wordt de tweederderegel m.b.t. man-vrouwverhouding in adviesraden gevolgd (zoals wettelijk bepaald in artikel 200 van het Gemeentedecreet en artikel 193 van het Provinciedecreet). Rekening houdend met deze regel, hebben we reeds voldoende mannelijke kandidaten, concreet zijn we nu dus op zoek naar vrouwen die zich kandidaat willen stellen. Wie zich kandidaat wil stellen kan dat doen tot uiterlijk woensdag 17 november via email naar milieu@zottegem.be, of per brief naar Dienst Milieu, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.”

Lees meer via deze link

X