Geen bloemen aan monumenten ex – burgemeesters

Pieter en Karel Janssens en Germanus De Cooman

De begraafplaats van Oosterzele ligt er piekfijn bij. Het gras is gemaaid, het onkruid verwijderd, de hagen gesnoeid, het afval opgeruimd. Er staan nog (historische) grafmonumenten van meer dan een eeuw oud, maar enkele oude grafzerken verkeren in een erbarmelijke staat. Daar kan het gemeentebestuur niets aan doen, want deze grafzerken zijn eigendom van de familie. In een paar gevallen zijn zelfs de namen van de overledenen niet meer te lezen.
Gewapend met een arsenaal kuisproducten trokken de Oosterzelenaars voor de herdenking van Allerheiligen en Allerzielen naar het graf van hun overleden familieleden. Dankbaar om wat is geweest, met verdriet om wat niet meer zal zijn. De begraafplaats van Oosterzele, net zoals de begraafplaatsen in de deelgemeenten, een oase van rust, een plaats die uitnodigt tot bezinning. Potten vol bloemenpracht. Kunstige bloemenkransen. We gingen op zoek naar oude waardevolle grafmonumenten met historisch belang. We vonden de graven van gewezen burgemeesters van Oosterzele. In Oosterzele zijn geen straten naar hen genoemd. Praktisch niemand weet nog wie Pieter Johannes Janssens (1804 – 1871), Germanus De Cooman (1816 – 1889) en Karel Janssens (1840 – 1925) waren. Alleen op de begraafplaats zijn er de grafsites die herinneren aan de grote politieke figuren van destijds in Oosterzele.
Vergeten burgemeesters
Geen bloemen aan de monumentale zerk van de familie Janssens, een burgemeestersgeslacht en aan het graf van Germanus De Cooman (geboren te Ophasselt op 19 oktober 1816). Hij was dokter in de geneeskunde en homeopathie, ridder in de Leopoldsorde. Hij overleed op 14 maart 1889. Geen enkele historicus heeft zijn licht laten schijnen over de loopbaan van  Pieter Johannes Janssens (°1804). Jammer. In 1864 werd hij benoemd tot burgemeester. Hij overleed op 14 juli 1871. Alleen de oudste Oosterzelenaars weten wie Karel Janssens (1840 – 1925) was. Een gedreven burgemeester, provincieraadslid, en voorzitter van de Landbouwcommissie van Bottelare. Voor zijn vele verdiensten werd hij vereerd met het Burgerkruis eerste klasse, de herinneringsmedaille van de regering van Leopold II, het Burgerkruis 1914 – 1918 en de bijzondere landbouwdecoratie van 1 ste klas. Voor de toekenning van deze titels waren in die dagen meer verdiensten nodig dan vandaag. Op 18 december 1925 overlijdt Karel Janssens in Oosterzele. Een burgemeester die zijn functie erg gewetensvol en met groot succes vervulde. Maar ook Oscar Janssens (°1856), heeft net als zijn broers Pieter Johannes en Karel veel voor Oosterzele betekend. Oscar Janssens was raadsheer bij het Hof van Beroep in Gent, een functie die hij erg gewetensvol en met veel verve vervulde. Hij werd vereerd met de titel van officier in de Leopoldsorde. Hij woonde op de Keiberg. Op 30 juli 1939, op 83 jarige leeftijd, overlijdt Oscar Janssens in Oosterzele. Samen met zijn broer Karel, burgemeester van Oosterzele, schonk hij in 1920 twee kunstige brandglasramen voor het koor van de Sint – Gangulfuskerk. De gebroeders Janssens waren de kerk en de gemeente Oosterzele zeer genegen. De naam Oscar Janssens is voor eeuwig verbonden aan de Ankerkerk. De kosten voor het bouwwerk werden volledig gedragen door Oscar Janssens, vandaar dat de Ankerkerk als patroonheilige de naam ‘Anscarius’ kreeg. Met deze bijdrage brengen we een postuum eerbetoon aan de gebroeders Janssens en aan Germanus De Cooman, figuren die geschiedenis schreven in Oosterzele. Indien de gemeente op zoek moet naar een nieuwe straatnaam in Oosterzele, zou de Gebroeders Janssensstraat niet misstaan. (mvdv, foto’s ddl)