11 novemberplechtigheid te Hemelveerdegem.

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het Feestcomité Hemelveerdegem de herdenking van de verjaardag van de bevrijding 1940-1945 en de terugkeer van de vrede in 1918.

De herdenkingsdienst voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen ging dit jaar niet door in de Sint Jan Baptistkerk te Hemelveerdegem doch wel in de Sint Usmaruskerk te Deftinge.

Na de misviering en de bloemenhulde aan de gedenksteen aldaar begaven de leden van de Nationale Strijdersbond, Vaderlandslievende verenigingen en sympathisanten zich naar café Sint Jan bij Rita te Hemelveerdegem. Hier werden ze getrakteerd op koffie, borrel en versnaperingen aangeboden door het Feestcomité Hemelveerdegem. Om 10u30 volgde dan de plechtigheid aan de gedenkplaat van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog aan de kerkmuur en aan het monument voor de slachtoffers de Tweede Wereldoorlog onder de majestueuze vredes-eik op het Sint Jansplein. Na een korte toespraak en naamafroeping van de gesneuvelden voor het Vaderland door René Henau, vertegenwoordiger van de oud-strijders, werden door de voorzitter van het Feestcomité Marc Buys en schepenen Erna Antoine en Katelijne Scheirlinck een bloemstuk en krans neergelegd. Na het spelen van de Last-Post en onze Nationale hymne volgde er een minuut van ingetogen stilte.

Na deze plechtigheid begaf het merendeel van de aanwezigen zich naar het gemeentehuis waar er door de Gemeente een receptie werd aangeboden aan de vaderlandslievende verenigingen van de verschillende Lierdse deelgemeenten.

Na deze receptie keerde men terug naar Hemelveerdegem voor een bezoekje aan de plaatselijke horecazaken waarna de ingeschrevenen zich naar het St.Janszaaltje begaven waar  het traditionele 11 novemberbanket plaatsvond. Hierop waren naar jaarlijkse gewoonte ook een aantal vertegenwoordigers van NSB Ophasselt aanwezig.

Na een overheerlijk winterbuffet werd de dag dan afgesloten met een Manillen prijskaarting waarvoor het Feestcomité Hemelveerdegem een prijzenpot van niet minder dan vijfhonderd euro te beschikking stelde. Voor deze kaarting schreven er zich achtenveertig kaarters in.

Klik op de foto’s om te vergroten.