SONY DSC

Geen kerstmarkten in Brakel en ook andere organisaties worden geannuleerd

Gemeente Brakel wil helpen coronacurve ombuigen

De evolutie van de coronacijfers is zodanig slecht dat Gemeente Brakel bijkomende
maatregelen neemt. Ter illustratie: sedert 13 oktober ging het aantal besmettingen van 8
naar 111. Het college van burgemeester en schepenen neemt zijn verantwoordelijkheid
op om die cijfers om te buigen. Zo zet Gemeente Brakel in op het vermijden van
onnodige contacten. Het college wil hierin een voorbeeld stellen door evenementen,
georganiseerd door de gemeente en haar adviesraden, te schrappen. Daarnaast wordt
ook het gebruik van gemeentelijke lokalen opgeschort vanaf maandag 22 november en
dit voor de rest van het jaar. Hiermee wil het college lokaal een signaal geven, alsook
zijn waardering uitdrukken aan de vele zorgverleners die al bijna twee jaar
geconfronteerd worden met de impact van de pandemie.
Vermijden van onnodige contacten
Het idee achter alle maatregelen is om zo weinig mogelijk circulatie te kennen en de
mensen zo weinig mogelijk fysiek met elkaar in contact te laten komen. Daarom nam het
college de volgende maatregelen:
 de gemeentelijke evenementen Kerstmarkt, Nieuwjaarsreceptie en
personeelsreceptie zijn geschrapt;
 de via de gemeentelijke adviesraden georganiseerde onderstaande evenementen
zijn geschrapt:
o sportraad: sportgala (03/12)
o milieuraad: infomoment landbouwers (15/12)
o middenstandsraad: congres middenstandsraad (30/11)
o seniorenraad: ontvangst 60-jarigen (11/12);
 aan de besturen van de adviesraden wordt gevraagd opnieuw online te
vergaderen;
 voor wat betreft het gebruik van de gemeentelijke lokalen worden vanaf maandag
22 november 2021 alle aanvragen tot gebruik ingetrokken;
 de reeds ingeplande plechtige ontvangsten worden geschrapt;
 de reeds goedgekeurde innames openbaar domein worden ingetrokken:
o Everbeekplaats – kerstmarkt
o Sint-Martensstraat – kerstmarkt
o Tirse – circus (5/12 tem 12/12)
Wees voorzichtig
Op vrijdag 22 oktober nam Gemeente Brakel al maatregelen voor de eigen werking, nu
gaan de maatregelen nog een stuk verder. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer
herhaalt zijn oproep van toen en vraagt organisatoren van feesten en evenementen om goed na te denken. “De situatie is ernstig, ook vanuit Eerstelijnszone Panacea wordt dit
gecommuniceerd. Zij vragen om extra personeel beschikbaar te stellen voor hun werking. Ik hoop dat we binnen een aantal weken niet opnieuw extra maatregelen
moeten nemen”, zegt hij. “Dat zou niet goed zijn voor de motivatie van de bevolking en ook niet voor die van het zorgpersoneel.”

Foto archief BB  KERSTMARKT 2019

SONY DSC