© AiT-architecten Oombergen

Opvallende nieuwigheden schoolomgeving Grotenberge

De schoolomgeving in Grotenberge zal vanaf 2023 enkele opvallende nieuwigheden ondergaan. De Bernadetteschool krijgt een fikse uitbreiding en op de site van het overkoepelende vzw Sint-Fanciscusscholen (met ook VBS Grotenberge en Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Grotenberge) worden daarna een nieuwe sporthal en een nieuwbouw voor onder meer een kinderopvang en vier sociale appartementen van sociale huisvestingsmaatschappij Dender gebouwd. Ook de stad Zottegem is betrokken partner. Dat vindt op de site extra ruimte voor binnensport en voor de stedelijke academie voor beeldende kunst.

Buitengewoon Samen, Samen Buitengewoon is de naam van het project en verwijst volgens de betrokkenen naar een ‘Buitengewone Samenwerking‘ tussen de onderwijsinrichter vzw Sint-Franciscusscholen, het Zottegemse stadsbestuur en de Sociale Huisvestings Maatschappij Denderstreek. Samen realiseren deze partners een buitengewoon project voor buitengewone mensen.

Jan Vermeulen, directeur Bernadetteschool:

“In 2018 werd ik directeur van de Bernadetteschool. Samen met mijn leermeester en directeur van de Basisschool hier in Grotenberge gingen wij aan de slag om van de Bernadetteschool het uithangbord te maken voor buitengewoon onderwijs in de regio Vlaamse Ardennen. Naast het type basisaanbod (leerlingen met leerstoornissen en leerachterstanden) haalden wij in 2020 type 9 (kinderen met autisme) binnen. Dit was van levensbelang voor onze school en een aanwinst voor Zottegem als onderwijsstad. Het leerlingenaantal ging pijlsnel de hoogte in. De verouderde accommodatie voldeed niet meer en tevens hadden we ineens veel te weinig plaats. Hierdoor dienden wij reeds voor de start van dit schooljaar het bordje “volzet” voor te hangen en moesten wij een “wachtlijst” voor beide types aanleggen. Bovendien starten wij op 1 september 2022 ook met het aanbod voor kleuters met autisme”.

Christ Meuleman, directeur vzw Sint-Frnaciscusscholen:

“In het voorjaar van 2021 kwam een oproep van het Vlaamse Agentschap Infrastructuur voor Onderwijs (AGION) in het kader van de Huursubsidie. Deze subsidie laat schooldirecties toe op een korte termijn nieuwe aangepaste gebouwen voor onderwijs in gebruik te nemen. Naast een creatieve ontwerper was er ook een directe nood aan een architect met ruime ervaring betreffende schoolsubsidies die het project mee vorm kon geven om de nodige partners samen te brengen en deze droom voor de school waar te maken.”

Peter Vral, AiT-architecten:

“Een schoolbouwproject realiseren via de huursubsidie houdt in dat een “Derde” partij zich als bouwheer engageert. De school (=gebruiker) kan dan voor een maximale periode van 18 jaar dit gebouw huren met subsidies van de Vlaamse Overheid. Aansluitend heeft de school dan de optie om tegen een vooraf bepaalde aankoopsom deze gebouwen in eigendom te verwerven. Het vinden van een “Derde” partij binnen dergelijke constructies laat schooldirecties in veel ruimere zin nadenken over een zo breed mogelijke inzetbaarheid van deze gebouwen, “Brede school” genoemd – als architect was het een nieuwe uitdaging hieraan te kunnen meewerken”

Christ Meuleman, directeur van de Vrije Basisschool Grotenberge:

“Op de site bouwen we 6 nieuwe leslokalen voor de Bernadetteschool en een sporthal. Er wordt een nieuw gebouw opgetrokken voor kindercrèche Ukkepuk, een verdieping waar de administratieve diensten van de scholengemeenschap onderdak zullen vinden en 3 sociale huurappartementen. Een bijzondere mix die diverse sectoren van de samenleving samen brengen: kinderopvang, onderwijs, sport en wonen. De betrokken partners vonden snel een akkoord en architect Peter Vral kon, in overleg met hen, aan de slag om de plannen uit te tekenen.”

Jenne De Potter, burgemeester Zottegem:

“Dit project is een toonbeeld van een brede, geïntegreerde samenwerking met verschillende partners om de schaarse publieke middelen uit diverse domeinen zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden. Wij waren onmiddellijk enthousiast door de idee om via samenwerking extra functionele ruimte voor de stad, voor de scholen op deze campus en op het vlak van betaalbaar wonen te creëren. Wij kunnen hier door deze buitengewone samenwerking na de schooluren extra binnensportruimte ter beschikking stellen aan sportclubs, iets waar sowieso nood aan is en extra ruimtes creëren voor de stedelijke academie voor beeldende kunst die ook groeiende is en nood heeft aan meer lokalen. Dit is een winwin voor iedereen, waar wij graag onze schouders onder zetten.”

Brecht Cassiman, schepen van sport vult aan:

“Dit project is de manier voor ons om onze sportinfrastructuur uit te breiden en te optimaliseren. We bekijken steeds opportuniteiten voor samenwerking en zien nog mogelijkheden om door samenwerking extra sportaanbod te creëren. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met al deze partners.” Een buitengewone partner is de sociale huisvestingsmaatschappij.”

Eddy De Vlieger, directeur SHM Denderstreek:

“Zottegem integreert sociale huisvesting, onderwijs, sport en cultuur in één uniek, inclusief project. SHM Denderstreek en de stad Zottegem hebben samen een lange geschiedenis op het vlak van sociale huisvesting. Een geschiedenis die reeds begon in de jaren 1960 onder impuls van de toenmalige directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Veilig Wonen, Frans Van de Meulebroucke , later burgemeester van Zottegem, en het woonproject Bijloke. Later in de jaren 1990 gevolgd door het project Tramstatie waarbij toenmalige schepen van Financiën Jean-Paul Schietecatte mee aan de kar trok. Nadien kwamen ook RUP Lelie, de Kazernestraat, Nieuwstraat, de Ledebergstraat en binnenkort start het project “Samen Buitengewoon, Buitengewoon Samen” waarbij zowel de Bernadetteschool en de Vrije Basisschool Grotenberge, stad Zottegem als SHM Denderstreek zullen samenwerken.”

“Een uniek project in Vlaanderen waarin betaalbaar wonen, onderwijs, sport en cultuur hand in hand gaan. Niet alleen uniek omwille van de maatschappelijke mix maar ook omdat de faciliteiten toegankelijk zijn voor en ten dienste staan van de omwonenden en dus ook de nabijgelegen wijk Bijloke. Het doet SHM Denderstreek ontzettend plezier dat zij met hun kennis en expertise aan dit unieke project een bijdrage kunnen leveren. Met de realisatie van dit project kunnen wij het bewijs leveren dat sociale huisvesting geen eiland op zich is, maar het integreert zich in het maatschappelijke gebeuren van de gemeente of de stad.”

Mattias Diependaele, Vlaams minister van wonen:

“Vandaag ben ik hier niet alleen als Vlaams minister maar ook als trotse Zottegemnaar. Dit uniek project is een voorbeeld voor vele steden en gemeenten in Vlaanderen. De symbiose tussen sociaal wonen en onderwijs werkt socialiserend. Vlaanderen investeert deze bestuursperiode een recordbedrag van 4,5 miljard euro in sociale woningbouw en voor de bijkomende schoolinfrastructuur voorzien we 3 miljard euro. Samen met collega Weyts hebben we veel ambitie, maar het is toch de Vlaamse veerkracht van architecten, aannemers, bouwheren, metsers, onderwijsinstellingen en sociale huisvestingsmaatschappijen die ervoor zorgt dat deze middelen in stenen worden omgezet.” Met deze aankondiging staan we aan de start van een geweldige uitdaging om dit “meesterwerk” binnen het kortst mogelijke tijdsbestek uit te voeren.

Christ Meuleman, directeur Vrije basisschool Grotenberge:

De blinde vlek die er, zeker voor type 9-werking (kinderen met autisme), binnen deze ruime omgeving was, wordt nu met een gespecialiseerd team in een groene en rustgevende omgeving sterk opgevuld. Onderwijsstad Zottegem krijgt er een bijzondere onderwijsaanbod bij en kan mee surfen op het succes: het stadsbestuur kan sport en cultuur aanbieden op een prachtige site in een groene omgeving met ruime parkeermogelijkheden. Sociaal wonen krijgt ook een plaats en kan een meerwaarde betekenen voor bewoners en school met een eventueel in te vullen conciërge-taak. De kinderopvang Ukkepuk krijgt onderdak in een nieuw gebouw dat voldoet aan alle hedendaagse criteria en de scholengemeenschap zal administratie van hieruit geleid worden.” (lees verder onder foto)

Zuster Beatrijs, straks 30 jaar voorzitter van het schoolbestuur Sint-Franciscus:

“Namens ons schoolbestuur wil ik elke partner die meewerkte aan het tot stand komen van dit project uitermate danken. Toen ik merkte dat het ook op menselijk vlak klikte tussen deze partners, was en ben ik er gerust in: dit project zal slagen ! In de geest van Franciscus wordt hier een buitengewoon project gerealiseerd voor en door “buitengewone” mensen. Ik ben jullie daar nogmaals dankbaar voor ! Sta mij tot slot toe om 1 man in het bijzonder te danken Christ Meuleman, directeur van onze basisschool te Grotenberge en coördinerend directeur van de scholengemeenschap St-Franciscus. Hij is de man in wiens brein dit project is ontsproten, hij tekende de lijnen uit en bracht alle partners samen om dit te realiseren. Bijzondere dank, Christ !”