Politieke druk Sport Vlaanderen om negatief geadviseerd sportcomplex aan Molendreef toch goed te keuren


Afbeelding Google Earth


Nederboelare. Ondanks het negatief advies van de provincie de bouw van een multifunctioneel sportcomplex op de terreinen van KSV aan de Molendreef keurde de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden goed. De omwonenden waren ‘verbijsterd’ over deze beslissing. Hun verontwaardiging nam legendarische proporties aan toen een afdelingshoofd van Sport Vlaanderen – verbonden aan minister Ben Weyts (N-VA) – contact opnam met de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de bouwaanvraag toch goed te keuren. Is hier sprake van politieke druk?

Na een vernietigend advies van de provincie Oost-Vlaanderen keurde de Deputatie de bouwaanvraag voor de bouw van een multifunctioneel sportcomplex op de terreinen van KSV goed. Net voor de goedkeuring van de bouwaanvraag krijgen de leden van de Deputatie een mail van Sport Vlaanderen – verbonden aan minister Ben Weyts (N-VA) – met de boodschap dat de initiatiefnemer van het initiatief contact met het Sport Vlaanderen had opgenomen. ‘De initiatiefnemer nam met ons contact op omdat problemen opdoken met de vergunningsaanvraag.’

Politieke druk van de N-VA achter de schermen?
In de begeleidende brief van Sport Vlaanderen staat te lezen dat een externe commissie het dossier positief adviseerde: ‘Het dossier werd positief geadviseerd door deze externe beoordelingscommissie. Een subsidie van ongeveer 560.000 euro werd daarna toegezegd door de minister van Sport.’ Daarin worden de bezwaren van de provincie in enkele zinnen van tafel geveegd. ‘Ons inziens voldoet dit dossier aan een heel aantal objectieven van de Vlaamse overheid. Niet alleen op het vlak van invullen van de behoeften aan sportinfrastructuur maar ook op het vlak van omgaan met de (beperkte) ruimte in Vlaanderen. Wij hopen daarom op een positieve beoordeling van dit dossier.’

De Deputatie keurde de bouwvergunning goed met 3 stemmen tegen 1. De N-VA heeft in de Deputatie twee vertegenwoordigers. Het lijkt erop dat de N-VA achter de schermen de nodige druk ontwikkelde om de bouwaanvraag goed te keuren. We vroegen aan gemeenteraadslid Ilse Roggeman (N-VA) of ze op de hoogte was van dit politiek manoeuvre. Gemeenteraadslid Roggeman beweert niet op de hoogte te zijn van de extra druk die vanuit het kabinet van minister Weyts werd ontwikkeld. ‘Vanuit de Deputatie van Oost-Vlaanderen werd aan de N-VA afdeling Geraardsbergen om advies gevraagd. De afdeling heeft toen gesteld positief tegenover het project te staan.’

Wat eraan vooraf ging
Sportkring 2020 van  Paul Waegemans heeft op de terreinen van het KSV aan de Molendreef de ambitie om een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Het complex omvat 4 zalen voor multimove, een vergaderzaal, een kantine met keuken, berging, kleedkamers, een restaurant, een sportzaal voor judo, een fitness/revalidatieruimte, een medische ruimte, een hoge ruimte voor een klimclub… Het complex zal een volume van 23.500 m³ hebben en een hoogte van 11,23 m. In haar advies stelt de provincie de vraag ‘of het stedenbouwkundig verantwoord is dat dit recreatiecomplex… zich hier vestigt’. Ondanks het negatief advies van de provincie keurde de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden goed. De omwonenden zijn ‘verbijsterd’ over deze beslissing en zullen tegen deze beslissing in beroep gaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bracht op 16 september 2020 een ongunstig advies uit omdat de vergunningsaanvraag onwenselijk is ‘omwille van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming’. Volgens het AWV omvat de aanvraag een project ‘waarbij een niet te verwaarlozen mobiliteitsimpact kan ontstaan’. ‘De aangeleverde mobiliteitsstudie is onzorgvuldig/onvolledig opgemaakt’.

Volgens de provincie is het stedenbouwkundig niet aanvaardbaar, ‘gezien het inzake mobiliteit het goed ruimtelijk functioneren van de omgeving in het gedrang brengt’. De aanvraag is om bouwkundige redenen strijdig met de goede ruimtelijke ordening. Het project komt – volgens het advies van de provincie – voor een vergunning niet in aanmerking, omwille van de mobiliteit die het goed functioneren van het gebied in het gedrang brengt.

Ondanks het negatief advies van de administratie keurde de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden goed. De omwonenden zijn ‘verbijsterd’ over deze beslissing  en zullen tegen deze beslissing in beroep gaan.

Julien Borremans

Lees ook:

Ondanks negatief advies keurt deputatie van de provincie multifunctioneel sportcomplex op KSV goed. Omwonenden gaan in beroep.