Belangrijkste projecten stadsbestuur in Zottegem in 2022, en hoeveel kosten ze?

Zaterdag kon u via NUUS lezen, zie deze link, dat de Zottegemse financiën momenteel een gunstige balans kennen van 2,3 miljoen euro, maar dat er desondanks geleend zal worden. Dit wegens een forse prijsstijging van de vooropgestelde investeringen. Maar over welke investeringen gaat het dan? Zie overzicht hierna voor die van 2022.

De belangrijkste projecten die in 2022 opgestart worden zijn:

  • De realisatie van het Milieu Educatief Centrum Beisloven (1.200.000EUR)
  • De restauratie van het Kasteel van Egmont (950.000 EUR)
  • Restauratie van de Beiaard en Toren Dekenale Kerk (2.300.000 EUR)
  • Verhuis Huis van het Kind naar de OCMW site (2.400.000EUR)
  • Wegeniswerken in de Leeuwerikstraat (390.000 EUR) en Welzijnsstraat (430.000 EUR)