Horebeekse politieke krokodil Jozef Browaeys (82) ‘even’ terug op het politieke forum

De gewezen burgemeester van Horebeke Jozef Browaeys (82), tevens ereburgemeester komt een beetje terug in de Horebeekse politiek. Chantal Larno neemt ontslag als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. (vroegere OCMW)

Voor elk lid van het BCSD is er een opvolger aangeduid.  Mevrouw Larno neemt ontslag en zo krijgt Jozef Browaeys het ambt. De gewezen burgemeester heeft geen plannen om in 2024 op de lijst te staan want dochter Cynthia zwaait de scepter. “Je haalt dan minder stemmen dan als je er alleen op staat.”