N-VA eist eveneens een onderzoekscommissie over wantoestanden Beauprez


Geraardsbergen. N-VA gemeenteraadslid Ilse Roggeman en lid van het Bijzonder Comité Filip Schotte eisen een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de gebouwen van Senior Resort De Kloef en Alegria Cohousing moeten blootleggen.

Ilse Roggeman, gemeenteraadslid N-VA en zelf werkzaam in ondersteunings- en zorgcentrum Sint-Vincentius licht toe: “Ik werk zelf in de zorgsector. Respect en goede zorg voor de bewoners zijn essentieel. Je werkt immers vaak met mensen die in een zwakke positie zitten. Voor ons kunnen deze wanpraktijken absoluut niet door de beugel en de fractie eist daarom volledige duidelijk in dit dossier. Op de zorg voor hulpbehoevenden en ouderlingen kan geen enkele toegeving worden geduld.”

 N-VA dringt aan op een onderzoekscommissie die de onderste steen boven haalt en nagaat wie verantwoordelijk is voor deze mistoestanden. Zijn er bijvoorbeeld eerdere meldingen door familie of bewindvoerders geweest of werden die verzwegen of onder de mat geveegd? Wie kon en moest van overheidswege ingrijpen?  Pas na volledige transparantie kunnen er sancties worden genomen en vooral lessen worden getrokken uit wat is misgelopen.

“Het OCMW-Geraardsbergen heeft zijn paraatheid getoond in de opvang van de geëvacueerde residenten en hen met de grootste zorg een plaats gegeven in o.m. De Populier en Denderoord. We zijn tevreden dat zij hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Nu is het tijd om de waarheid naar boven te spitten.” Vult BCSD-raadslid Filip Schotte aan.

Het proces vooraf maken en louter op gevoel mensen aan de schandpaal nagelen zit niet in het DNA van de partij.  “Maar het feit dat deze instelling geen statuut had als woonzorgcentrum en derhalve aan bepaalde controles kon ontsnappen, is des te meer betreurenswaardig en moet dringend worden herzien door het kabinet van minister Beke.” Besluiten de N-VA’ers