Reactie Federaal minister Gilkinet i.k.v. vrachtvervoer voor Golf Houtem over vernieuwde spoorwegbrug aan de Hoging (Oordegem – Lede)

Het project Golf Houtem blijft voor beroering zorgen. Het is duidelijk dat er vanuit verschillende beleidsniveau’s, en zeker vanop het spreekwoordelijke terrein, vragen gesteld worden bij het ten uitvoering brengen van Golf Houtem. Vlaams Belang Houtem is niet gekant tegen de aanleg van een golfterrein op zich, maar stelt net zoals zovelen dus vragen bij de realisatie ervan. Waar, wat en hoe?

Een (laattijdig) antwoord op een vraag van Kamerlid voor het Vlaams Belang, Pieter De Spiegeleer, aan Federaal minister voor Mobiliteit, Gilkinet (ECOLO), aangaande de renovatie van de spoorwegbrug, aan de Hoging (over lijn 50A), klonk alvast niet geruststellend.

Uit dit antwoord blijkt dat Infrabel in het kader van de studie voorafgaand aan de renovatie van de brug helemaal niet op de hoogte werd gebracht door de gemeente Lede (noch door de rechtstreeks betrokken gemeente Sint-Lievens Houtem), i.v.m. de op til zijnde uitzonderlijke belasting van de brug.

Infrabel geeft verder ook mee dat vrachtwagens – uiteraard – niet overladen mogen zijn, en niet over de voetpaden mogen rijden. De brug is ontworpen volgens de norm voor “normaal” vrachtverkeer én bijzondere transporten moeten steeds een voorafgaandelijke toelating krijgen.

Zowel het gebrek aan, als de inhoud van deze communicatie roept nog meer vragen op dan er al waren, concludeert De Spiegeleer. “We kunnen ons meer en meer de vraag stellen of er zowel een letterlijk als figuurlijk een draagvlak is voor de aanleg van dit megalomaan project, zoals het nu voorligt”.

X