©Sophie Richez - Station Ninove

N-Va Ninove dringt aan op duidelijkheid omtrent het station van Ninove

Voor de toekomst van het station van Ninove en de stationsomgeving werken de NMBS en de stad aan een masterplan. Daaraan gekoppeld zal er ook betalend parkeren ingevoerd worden. Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) ondervroeg de bevoegde minister hierover tijdens de Kamercommissie Mobiliteit maar werd hier niet wijzer van. De Minister kon geen antwoord geven op de vraag wanneer er actie ondernomen wordt.

De NMBS wil betalend parkeren invoeren op haar parkings aan het station van Ninove. Dit was het nieuws dat de federale mobiliteitsminister reeds in 2019 tijdens de Kamercommissie te melden had. Dit betalend parkeren past in de veranderingen die in en rondom het station van Ninove plaatsvinden en waarvoor een masterplan in opmaak is. Tot op heden is er echter nog geen duidelijkheid over wanneer dit betalend parkeren zal worden ingevoerd. Oost-Vlaming en Kamerlid Roggeman hekelt deze onduidelijkheid voor de reizigers die gebruik maken van de stationsparking in Ninove.  “Er werden door de NMBS en de stad Ninove in het verleden al aankondigingen gedaan omtrent betalend parkeren en een visie voor de toekomst van de stationsomgeving, maar nog steeds kunnen ze geen duidelijkheid bieden” zegt Roggeman.

Geen toekomstplan voor het stationsgebouw 

©Karolien De Roose

Er is al jaren sprake van een grondige aanpak voor het station en diens omgeving. “Vorig jaar nog stond de heraanleg van de stationsomgeving op de Ninoofse gemeenteraad, maar tot op vandaag is er net zoals voor vele andere plannen en projecten nog geen schot in de zaak gekomen,” zegt N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose. Dit blijkt ook uit de antwoorden die de minister Gilkinet vandaag gaf in de Kamercommissie Mobiliteit.

Sinds de loketten in het station van Ninove eind vorig jaar dienden te sluiten, is het stationsgebouw grotendeels leeg komen te staan en verloor het haar hoofdfunctie. “Er zit veel potentieel in het stationsgebouw,” vindt Karolien De Roose. De stad en de NMBS wisten al lang dat het gebouw sinds eind vorig jaar zou komen leeg te staan, maar er werd niet proactief gehandeld met als resultaat: leegstand.” N-VA Ninove dringt dan ook bij de stad en de NMBS aan op een concrete oplossing en een duidelijke visie.