N-VA vraagt om leegstaande federale gebouwen in te zetten voor Oekraïense vluchtelingen


Geraardsbergen. N-VA vraagt dat de federale regering haar eigen leegstaand vastgoedpatrimonium in Geraardsbergen screent met oog op opvang van voor Oekraïense vluchtelingen. ‘Gemeenten en gewesten doen hun uiterste best om opvangcapaciteit te vinden. Tegelijk heeft de federale overheid zelf in onze gemeente gebouwen leeg staan’, zegt N-VA gemeenteraadslid Ilse Roggeman.

Staatssecretaris Mahdi communiceert vandaag dat we alle opvangcapaciteit zullen nodig hebben. ‘Luxe om te kiezen is er niet.’ Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) vraagt daarom dat de regering onmiddellijk start met de screening van het patrimonium van alle organen van de federale overheid. ‘Het valt op dat de federale overheid dit initiatief nog niet genomen heeft, terwijl staatssecretaris Mahdi zich erg ongeduldig toont ten aanzien van de gewesten en de lokale besturen’, zegt Roggeman (N-VA). ‘De Vlaamse steden en gemeenten zijn nochtans al twee weken geleden gestart met het screenen van hun immobiliën. De federale regering van haar kant heeft te veel tijd verloren en moet onmiddellijk haar gebouwen inventariseren met oog op opvanglocaties.’

Mogelijke leegstaande panden in Geraardsbergen
De grootste vastgoedbeheerder van het land is de federale overheid zelf. De federale vastgoedbeheerder Regie der Gebouwen beheert welgeteld 100 panden die volledig leeg staan en 183 gebouwen die gedeeltelijk leeg staan. De FOD Financiën bezit via haar agentschap Findomimmo meer dan honderd appartementen, woningen en handelsgebouwen die niet allemaal bezet worden. De NMBS bezit als federaal overheidsbedrijf zelfs meer dan 300 leegstaande gebouwen, waarin naast omtrent 100 leegstaande stations ook woningen en kantoorgebouwen vervat zitten. Ook de andere overheidsbedrijven zoals bpost en Proximus bezitten doorheen het land gebouwen die niet meer benut worden voor de gemeenschap.

Julien Borremans