Lezersbrief Scouts Zottegem, na ravage tijdens eerste fuifnacht

Deze brief werd geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de nacht van zaterdag 12 maart op zondag 13 maart afgelopen weekend. Dit is een brief in naam van Auren De Coninck, groepsleider bij Scouts Zottegem.

Lees ook

Bevegem likt wonden na ravage tijdens eerste fuifnacht sinds lang

Lezersbrief: Feesten als de beesten

Lezersbrief

Beste Zottegemnaar, beste buurtbewoner, beste Nuus-lezer, beste mevrouw Bert,

Net zoals jullie heb ik via sociale media de ravage, die werd aangericht tijdens de nacht van zaterdag op zondag, vernomen. Allereerst wens ik te vermelden dat ik het ten zeerste betreur dat zulke handelingen werden gesteld. Ik ben net zoals velen onder jullie van mening dat zulke daden niet alleen crimineel zijn, maar ook getuigen van een gebrek aan respect naar de buurtbewoners, de stadsdiensten en de politie toe. Echter, ben ik ook van mening dat de schuld hiervoor, onterecht, werd gelegd bij de organisatoren van de fuif: Scouts Zottegem. Daarom zou ik met behulp van deze brief, graag duiding geven bij de commentaren en kritiek gericht aan het adres van mijn groep.

1921. Scouts Zottegem wordt opgericht door Jules Lootens, naast oprichter tevens de bezieler en het boegbeeld bij uitstek van onze scouts.

2022. Sinds 100 jaar zet de scouts van Zottegem zich in om voor de lokale jeugd activiteiten, weekends en zomerkampen te organiseren. Dit voor meer dan 200 leden, elke week en elke vakantie. Én dit met heel veel plezier en dankzij de inzet van 70 vrijwilligers.

Het voorbereiden, geven en coördineren van deze activiteiten vergt echter ook veel tijd en moeite van de leiding en de jinners. Terzijde, de jinners zijn de oudste leden die mee helpen om de activiteiten van Scouts Zottegem in goede banen te leiden en zijn de toekomst van onze leidingsploeg. Bovendien organiseren ze zoals gezegd niet alleen activiteiten, maar organiseren ook weekends en zomerkampen. Nogmaals, dit grotendeels allemaal dankzij het werk van 70 vrijwilligers, die zich dag in dag uit, week in week uit, weekend in weekend uit en jaar in jaar uit inzetten voor de vlotte werking van hun jeugdbeweging. Ze zorgen ervoor dat de jeugdbeweging kan blijven draaien en dat heel wat kinderen uit Zottegem en omstreken elke week en elke vakantie een activiteit, weekend of kamp hebben om naar uit te kijken.

De leiding en jin proberen de activiteiten, weekends en kampen zo betaalbaar mogelijk te organiseren. Dit lukt dankzij de subsidies die ze krijgen van Stad Zottegem en het inschrijvingsgeld dat wordt betaald door de leden. Echter zijn er ook activiteiten nodig om alles betaalbaar te kunnen houden. Zo worden naast de fuif, ook nog een ovenschotelverkoop, zomerbar en boules de Berlinverkoop georganiseerd. Stuk voor stuk hebben deze activiteiten het doel om de werking in stand te houden en betaalbaar te houden voor de Zottegemse jeugd en hun ouders.

Het is dan ook met een zekere bedroefdheid dat ik de commentaren las die werden gericht aan het adres van diezelfde leiding en jinners. De leiding en jin die de jaarljkse werking van de scouts voorziet. Het zijn commentaren en uitspraken die de schuld van de feiten van afgelopen zaterdag bij hen leggen. Ik stuur daarom deze brief als recht op antwoord, als recht om respect af te dwingen voor de leiding en jin van Scouts Zottegem. Het respect dat ze verdienen.

Ik wens daarom graag enkele kanttekeningen te maken bij de commentaren die werden gericht aan het adres van scouts Zottegem. Wist u bijvoorbeeld dat tijdens het happy hour, naast alcoholische dranken ook niet alcoholische dranken werden aangeboden? Wist u bijvoorbeeld dat in de shotjes aangeboden tijdens de fuif, geen sterke drank zit, maar louter witte wijn aangevuld met grenadine en spuitwater? Wist u dat voor de fuif, ook een kinderfuif werd georganiseerd voor de jongsten onder de Zottegemse jeugd? Om hen met een toneeltje een leuke namiddag te bezorgen? Wist u dat de fuif wordt georganiseerd door jongeren die naast hun studies of full-time job, tijd vrij maken om de Zottegemse jeugd activiteiten en weekends aan te bieden? En bovendien zelf tijd vrij maken om die activiteiten verder te financieren?

Keur ik hiermee het vandalisme goed van afgelopen weekend? Uiteraard niet. Is het echter de verantwoordelijkheid van de leiding en jin om te controleren wat er gebeurt in de woonomgeving rond de fuifzaal? Neen. Evenmin vind ik dat het de verantwoordelijkheid is van een jeugdbeweging om de uitgaande jeugd op te voeden. Tijdens de activiteiten, weekends en kampen kan de leiding proberen om de waarden en normen van de scouts, de waarden en normen van onze oprichters, mee te geven. Op pedagogisch vlak stopt hun verantwoordelijkheid echter daar. De verantwoordelijkheid om de uitgaande jeugd op te voeden, blijft tot nader order die van de ouders, niet die van de vrijwillige medewerkers van een jeugdbeweging.

Bovendien vind ik niet dat de Zottegemse jeugd klakkeloos mag herleid worden tot een groepje jongeren die het nodig vonden om amok te maken en vandalenstreken uit te halen. De jeugd die zich wel voorbeeldig gedraagt en die zich inzet voor de activiteiten en het vertier van andere jongeren, verdienen echt wel beter. Zij hebben zich na een noodgedwongen stop van twee jaar, wel gedragen. Jammer.

Graag wens ik nog het volgende mee te geven. Leiding zijn, vergt veel van de jongeren die deze verantwoordelijkheid willen opnemen. Leiding zijn, vergt veel inzet en tijd van de jongeren die nota bene zelf nog een jonge leeftijd hebben. Leiding zijn, verdient beter. Ik hoop dan ook dat de leiding en jin en bij uitbreiding het merendeel van de Zottegemse jeugd, die wel op een manier uitgaan met respect voor buurtbewoners en de omgeving, het respect krijgen dat ze verdienen.

Tot slot, wens ik graag Zottegemse jeugd te bedanken die zich wel heeft gedragen voor, tijdens en na de fuif. En vooral bedankt aan alle leiding en jin van Scouts Zottegem die de werking van onze scouts mogelijk maken. Wat men ook mag beweren, jullie verdienen enorm veel respect. Mijn onvoorwaardelijke steun en respect hebben jullie alvast.

Een stevige linker,
Auren De Coninck, groepsleider Scouts Zottegem (22 jaar, full-time bediende)

 

X