Huwelijk Laurens Verlinden Svea Martens 2017

Nieuwe locaties voor huwelijken in Zottegem

Eerder reeds werd bekendgemaakt dat naar aanleiding van de geplande renovatiewerken aan het Kasteel van Egmont waarvoor een uitvoeringstermijn van zo’n twee jaar voorzien is, de Zottegemse stadsbibliotheek gedurende die periode zal ondergebracht worden in het pand aan de Buke dat tot ruim een jaar geleden dienst deed als vestiging van de warenhuisketen Lidl. Deze verhuis zou in de komende maand juli plaatsvinden. Omwille van die renovatiewerken moest ook uitgekeken worden naar een andere locatie voor de (burgerlijke) huwelijksplechtigheden die normaal in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont doorgaan.

Die zoektocht maakt nu dat koppels die elkaar het jawoord willen geven, vanaf de maand juni hiervoor zullen terechtkunnen in de Lichtstraat op de vierde verdieping van het Administratief Centrum Sanitary of in de raadzaal van het stadhuis aan de Markt, die trouwens vroeger ook al decennialang de vaste stek voor huwelijksplechtigheden was. Zoals wij eerder al meedeelden, besliste het stadsbestuur overigens om in het stadhuis een traplift te laten installeren ten behoeve van mensen die niet zo goed te been zijn. Deze nieuwe regeling voor de burgerlijke huwelijken zal in de gemeenteraad van maandag 28 maart e.k. ter goedkeuring voorgelegd worden.

X