Aantal winkeldiefstallen stijgt in het centrum met 388% en in de politiezone met 177%

Stéphan Bourlau (Het Alternatief): ‘Het wordt tijd voor een debat zonder taboes.’


Geraardsbergen. Uit het jaarverslag van het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers in het centrum van de stad (BIN-Z) blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in 2021 t.o.v. 2020 met 388% gestegen is. Volgens Stéphan Bourlau (Het alternatief) mogen we niet blind blijven voor deze alarmerende trend en is er nood aan meer blauw op straat. ‘Het wordt tijd voor een debat zonder taboes.’ Volgens burgemeester De Padt (Open Vld) gaat het om lage absolute aantallen en kunnen de cijfers grotendeels tot één supermarkt worden teruggebracht, ‘maar toch behoudt het onze aandacht’. Korpschef Patrice De Mets wijst erop dat er in 2020 een lockdown was, waardoor de toename in 2021 wat gerelativeerd moet worden. ‘Ten opzichte van 2015 kunnen we zelfs spreken van een daling met 22%.’

Stéphan Bourlau

Uit het jaarverslag van het BIN-Z of het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers in het centrum van de stad blijkt dat de winkeldiefstallen in 2021 spectaculair gestegen zijn. In vergelijking met 2020 is het aantal winkeldiefstallen in 2021 in het centrum van Geraardsbergen met 388% gestegen. Voor de politiezone Geraardsbergen/Lierde noteren we een stijging van het aantal feiten met 177%. Daar tegenover staat dat bij de winkeldiefstallen 78% van de daders binnen het BIN-Z kon gevat worden. Binnen de politiezonde loopt dit op tot 83%.

 

Grote pakkans
In het BIN-Z werden er in 2021 35 winkeldiefstallen vastgesteld. In 2020 waren er dat maar 9 en 2019 11. In 2015 maakte de politie 54 processen-verbaal op. In de politiezone waren er vorig jaar 78 winkeldiefstallen. In 2020 waren er 44 en in 2019 39. In 2015 moest de politie voor 67 winkeldiefstallen uitrukken. In 2021 was er zowel voor het BIN-Z als voor de politiezone 1 winkeldiefstallen met geweld. In 2015 waren er dat voor de politiezone 4 en in 2020 stelde de politie 2 van dergelijke feiten vast.

Binnen de Politiezone gebeurden 32 feiten van winkeldiefstal in hetzelfde grootwarenhuis, 16 feiten van winkeldiefstal speelden zich in andere grootwarenhuizen af. Het hoogste aantal winkeldiefstallen werd geregistreerd in de maanden december (19 feiten), gevolgd door de maanden januari (11 feiten) en september (8 feiten). Het BIN-Z werd gedurende 2021 driemaal effectief opgestart: eenmaal voor feiten van verdachte gedragingen, een keer voor feiten van gauwdiefstal en nog eens voor een waarschuwing inzake valse controleurs.

Meer blauw op straat
Volgens gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) verdienen deze cijfers onze aandacht. ‘De criminaliteitscijfers in het centrum stijgen spectaculair. De daders zijn bij de politie meestal gekend. Deze ontwikkeling heeft vast en zeker te maken met het snel veranderende straatbeeld van het centrum van de stad. Wie regelmatig door het centrum wandelt, weet dat onze Oudenbergstad op korte tijd erg veranderd is. Het wordt tijd voor een debat zonder taboes.’

Guido De Padt

‘Het is meer dan duidelijk dat de prioriteiten van de politie moeten herzien worden. Ik vraag meer blauw op straat, zodanig dat onze handelaars vlugger op de bal kunnen spelen bij winkeldiefstallen en andere criminele feiten’, verduidelijkt Stéphan Bourlau. ‘Ondertussen zijn er 128 handelaars aangesloten bij het BIN-Z wat bewijst dat dergelijk initiatief meer dan zijn nut heeft bewezen, maar bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn nodig’ zegt de voorman van Het Alternatief, die aan de basis ligt van het BIN-Z.

Lage absolute aantallen
Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) kunnen een deel van de cijfers worden teruggebracht tot één bepaalde supermarkt. ‘Sedert 2021 wordt er extra ingezet op winkeldetectives. Dit resulteert in een hogere aangiftebereidheid en hogere pakkans’, aldus de burgemeester.

‘Bovendien gaat het om lage absolute aantallen. Voor 2021 gaat het om 35 winkeldiefstallen binnen de BIN-Z. Dit is er minder dan 1 per week. Hierdoor zijn deze zeer onderhevig aan schommelingen ten gevolge van een verandering van beleid inzake aangifte. We kunnen dan ook niet echt van een fenomeen spreken maar toch behoudt dit onze aandacht’, besluit de burgemeester. ‘Verder willen we beklemtonen dat we in 2021 een herstart gemaakt hebben van het BIN-Z waardoor er meer berichten inzake verdachte situaties verstuurd werden. Dit heeft de winkeliers gevoeliger gemaakt om bepaalde verdachte zaken te signaleren.’

Lockdown
‘In vergelijking met 2020 zien we in 2021 inderdaad een stijging van het aantal winkeldiefstallen in de BIN-Z. Toch moeten deze cijfers in hun context bekeken worden. In 2020 is er lange tijd sprake geweest van een lockdown. In die periode zijn het aantal winkeldiefstallen quasi tot 0 herleid. Wanneer we de cijfers vergelijken met de andere jaren, dan is die stijging niet meer zo uitgesproken. Ten opzichte van 2015 kunnen we zelfs spreken van een daling met 22%’, geeft Korpschef Patrice De Mets nog mee.

Julien Borremans