Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Sinds vorig weekend en nog tot het einde van september loopt in het MOU, het Museum van OUdenaarde aan de Markt, onder de titel ‘Beestig!’ een tentoonstelling van wandtapijten (uit de periode 1500 – 1700) met voorstellingen van dieren. Het Zottegemse stadsbestuur stemde er mee in om voor deze expo het 17de-eeuwse wandtapijt ‘De jacht van Diana’ dat in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont hangt, in bruikleen te geven.

 

  • De stad heeft een driejarig raamcontract afgesloten met Trafiroad nv uit Lokeren voor het aanbrengen van wegmarkeringen op openbaar domein. Met de firma Willemen Infra uit Gent is een overeenkomst afgesloten voor de aankoop van warm asfalt (ten behoeve van de stedelijke technische dienst).

 

  • Na onderzoek blijkt het leidingwater in het Sanitarygebouw geen zorgen te baren. Het ijzer- en loodgehalte in het drinkwater zijn volgens de testresultaten aanvaardbaar en vallen onder de normwaarden.

 

  • De vergunning die voor de exploitatie van het tankstation aan de Steenweg op Aalst 92 (Oombergen) aan Total Belgium werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar, vervalt op 19 juli 2022. Door het college van burgemeester en schepenen is nu een vergunning voor onbepaalde duur afgeleverd. Aan de reeds verleende vergunning voor de exploitatie van het tankstation aan de Europaweg 15 (Grotenberge) door Avia Belgomine is een kleine aanpassing (uitbreiding) voor de opslag van 1.000 liter gasflessen toegestaan.