Zottegem: speelstraten tijdens zomervakantie nu aanvragen

De grote zomervakantie staat wel nog niet meteen voor de deur maar voor Zottegemnaars die gedurende die periode hun straat willen inrichten als speelstraat, is het goed om weten dat hiervoor een tijdige aanvraag nodig is. Niet iedere straat komt overigens in aanmerking om als speelstraat te worden ingericht. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Zo kan dit enkel in straten waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur. Ook moet de straat een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer en mag ze niet bediend worden door een lijnbus. Bovendien moet uit een bevraging blijken dat minstens 80 % van de bewoners ermee akkoord gaat dat hun straat ingericht wordt als speelstraat.

Deze straat wordt dan in juli en augustus iedere dag van 10 tot 20 uur afgesloten voor het verkeer en voorbehouden voor spelende kinderen. Alleen wie in de straat woont of er een garage heeft, alsook fietsers en prioritaire voertuigen mogen tijdens die tijdsspanne in de straat rijden, weliswaar stapvoets en mits voorrang te verlenen aan de spelende kinderen. De infobrochure met uitgebreider inlichtingen alsook de nodige documenten zijn terug te vinden via www.zottegem.be/speelstraten. Het aanvraagformulier én de bijhorende bewonersenquête moeten door de (straat)verantwoordelijke peter of meter vóór 15 mei e.k. bij de stedelijke dienst mobiliteit ingediend worden. Met vragen of voor meer informatie kan men ook bij deze dienst terecht per e-mail naar mobiliteit@zottegem.be of telefonisch via 09 364 64 94. Tijdens de zomervakantie van vorig jaar werden een 12-tal straten ingericht als speelstraat.