Hechtgebonden asbest zal in werkingsgebied Ilva binnenkort aan huis opgehaald worden.

Vanaf 13 juni zal asbest aan huis opgehaald worden.

Vanaf 13 juni zal asbest aan huis opgehaald worden. Op voorstel Open Vld plus Oosterzele rond inzameling asbest krijgt uitvoering.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid van de Oosterzele nam komende maandag 21 maart officieel kennis van een aanpassing van het voorstel tot aanpassing van een retributiereglement van de afvalintercommunales Ilva. Door de aanpassing zal weldra de broninzameling en verwerking van hechtgebonden asbest mogelijk worden. Concreet betekent dit dat de gemeenten van het werkingsgebied, verenigingen en gezinnen platen- of kuubzakken zullen kunnen bestellen, en deze gevuld met hechtgebonden asbest aan huis aanbieden. Ilva zorgt daarna voor de inzameling en verwerking ervan. Aan het aanbieden van het asbest zal uiteraard wel een retributie gekoppeld worden.

Open Vld plus Oosterzele is tevreden dat haar eerder voorstel uitvoering krijgt. Het is niet alleen voor de Oosterzelenaars, maar voor alle inwoners van het werkingsgebied van Het voorstel van retributiereglement zal nu in alle deelnemende gemeenten van het werkingsgebied van Ilva besproken worden, waarna later dit jaar de inzameling van hechtgebonden asbestafval aan huis mogelijk zal worden. Deze nieuwe dienstverlening wordt 3 jaar lang financieel ondersteund door OVAM, en draagt zo bij aan het veiliger en gezonder maken van ons leefmilieu.Oosterzele een enorme vooruitgang.