Try-outvoorstelling rond het muzikaal verzorgen van uitvaart-plechtigheden in Brakel

Antoine Tronquo brengt PER ARDUA AD ASTRA

Naast de eerste succesvolle try-out van dit project die reeds doorging op zondag 29 mei in Stoepe (Ertvelde), brengt gewezen Zegelsemnaar Antoine Tronquo een 2° sessie in de aula van “Uitvaart – Stefaan” in Brakel, dit op pinkstermaandag 6 juni om 17u.

Antoine Tronquo: ” Met – Per Ardua ad Astra – (in steile opgang naar de sterren) heb ik als organist-begeleider een nieuw kleinschalig initiatief in het leven geroepen, waarin de focus gelegd wordt op het muzikaal kwaliteitsvol opluisteren van uitvaartplechtigheden en diensten.  

Hierbij besteed ik veel aandacht aan het zich respectvol inleven in de specifieke stijl en sfeer van elke plechtigheid.  

Met mijn ervaring put ik hiervoor uit een uitgebreid, gevarieerd en toegankelijk repertorium.

Deze kan – op wens en/of op aanvraag van wie mij wil engageren – gebracht worden met zowel een instrumentale- als vocale omkadering, nl: orgel/piano, fluit en zang.

De muziek wordt hierbij steeds aangepast aan ieders smaak of gevoeligheid, en is ook gelinkt aan het karakter van de plechtigheid of dienst:

 . hetzij ingebed in een meer traditioneel liturgisch-religieuze context,

. hetzij met een eerder profaan-seculiere inslag.

 Tevens ben ik in de mogelijkheid gebruik te maken van een eigen hoogwaardig performant klavier, met een veelheid aan kwaliteiten en een adequate klankafstraling naar de ruimte toe.

 Bij moeilijke momenten zoals het afscheid nemen van een dierbaar iemand is mensen doorheen muziek verenigen en hen bijstaan en troost brengen, juist de opzet van dit nieuw initiatief:

Per Ardua ad Astra.”