Krakerspand aan de Astridlaan?

Nederboelare. Sinds kort lijkt de woning aan de Astridlaan 92 terug bewoond. Dit is heel eigenaardig want het gebouw staat op de inventaris van de leegstaande gebouwen. Er is geen elektriciteit, water en gas aanwezig en er werd een slopingsvergunning voor de woning toegekend. Bovendien heeft het gebouw geen conformiteitsattest en kan het niet worden verhuurd, laat staan bewoond. We vroegen tekst en uitleg aan David Larmuseau, schepen van Wonen en Huisvesting, maar we kregen (nog) geen reactie.

Vorig jaar melden we in Nuus al dat meerdere woningen op de Astridlaan al verschillende jaren staan te verkrotten. Ze werden opgekocht om af te breken en plaats te maken voor grote baanwinkels. ‘Dit is een bijzonder gevaarlijke situatie,’ opperde Stéphan Bourlau (Het Alternatief). ‘De woningen zijn vrij toegankelijk. In één van de woningen werd de voordeur opengebroken. Krakers, drugsverslaafden, vandalen en andere mensen met slechte bedoelingen hebben vrij spel’, waarschuwde de voorman van Het Alternatief. De stad Geraardsbergen nam toen maatregelen.

Illegale huisvesting?
Nu blijkt dat de woning aan de Astridlaan 92 mogelijks wordt bewoond. Op foto’s – die heel recent genomen werden – kan duidelijk worden opgemaakt dat één of meerdere mensen zich in het huis ophouden. Dit is heel eigenaardig. De woning staat op de inventaris van de leegstaande gebouwen. Deze lijst wordt door de stad Geraardsbergen opgemaakt. Het gebouw werd op 10 mei 2017 aan ‘Lidl Belgium GmbH & Co KG’ verkocht, maar kreeg reeds op 13 februari 2017 een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de bestaande handelsruimte, het slopen van een woning… en het uitbreiden van de parking. Merk op dat de stedenbouwkundige vergunning 3 maanden voor het verlijden van de akte werd toegekend.

De woning staat dus sinds 2017 leeg en kan dus worden gesloopt. Er is geen elektriciteit, water en gas aanwezig. De eigenaar heeft geen conformiteitsattest en kan het gebouw niet verhuren. Woningen kunnen dus niet worden verhuurd als ze niet over dergelijk attest beschikken. Het gebouw mag dus niet worden bewoond. De kans bestaat dat de woning wordt gekraakt, maar dan is er eveneens sprake van illegale bewoning. We vroegen tekst en uitleg aan David Larmuseau, schepen van Wonen en Huisvesting, maar we kregen (nog) geen reactie.

Leegstandsbelasting
Eigenaars van leegstaande gebouwen moeten belastingen betalen. De eerste periode van 12 opeenvolgende maanden is vastgesteld op €1.500 voor een woning. Het tweede jaar bedraagt de belasting €3.000. Het derde jaar loopt die op tot €4.500 en het jaar daarop moet €6.000 worden betaald. Stéphan Bourlau zal aan het stadsbestuur vragen of Lidl de leegstandsbelasting netjes betaald heeft.

‘in augustus kaartte ik de zware verwaarlozing en grove nalatigheid van de  leegstaande panden op de Astridlaan aan. Ik riep het college van burgemeester en schepenen  op  om de eigenaars van de woningen aan te manen om  gepaste maatregelen te nemen zoals voorzien in het politiereglement artikel 40. Bijna een jaar later verkeren deze woningen in staat van verwaarlozing. Bovendien zijn ze toegankelijk voor iedereen, wat krakers, drugsverslaafden en vandalen vrij spel geven. Geburen constateerden dat er in tenminste één leegstaande villa bewoning is (krakers). Wanneer gaat het college gepast en adequaat optreden? Wanneer wordt de eens zo prestigieuze laan terug in ere hersteld?  Toeristen die onze stad bezoeken komen via de Astridlaan richting centrum.  Niet echt uitnodigend zoals ze er nu bijligt’, reageert Stéphan Bourlau.

Julien Borremans

Lees ook:

Commercialisering Astridlaan leidt tot verkrotting van verschillende woningen. ‘Dit is een gevaarlijke situatie.’