Commercialisering Astridlaan leidt tot verkrotting van verschillende woningen. ‘Dit is een gevaarlijke situatie.’


Geraardsbergen. Verschillende woningen op de Astridlaan staan leeg. Ze werden opgekocht om af te breken en plaats te maken voor grote baanwinkels. De eigenaars kregen geen omgevingsvergunning voor hun projecten. De huizen staan al verschillende jaren te verkrotten. ‘Dit is een bijzonder gevaarlijke situatie,’ oppert Stéphan Bourlau (Het Alternatief), ‘De woningen zijn vrij toegankelijk. In één van de woningen werd de voordeur opengebroken. Mensen met minder goede bedoelingen hebben vrij spel.’ Volgens de voorman van het Alternatief druist dit in tegen het politiereglement en dienen de stad Geraardsbergen en de betrokken diensten op te treden. David Larmuseau (CD&V) – schepen van Wonen en Huisvesting – reageert.

‘De Astridlaan was vroeger een laan met mooie huizen en villa’s. Daar schiet nog weinig van over. De vele baanwinkels zorgen voor heel wat verkeer, maar verschillende villa’s en huizen staan te verkommeren. Opzettelijk? Ik heb er mijn vragen bij’, laat een bewoner ons weten.
Verschillende huizen staan inderdaad al verscheidene jaren leeg. Lidl heeft plannen om een nieuwe winkel te bouwen. Daarvoor kocht de voedingswinkel twee woningen aan de Astridlaan, nr. 88 en 92. Lidl kreeg groen licht om uit te breiden, maar om een nieuwe winkel te bouwen, had de supermarkt ook de Oude Trambaan nodig. Het stadsbestuur wou de Oude Trambaan via een openbare verkoop aan de Duitse voedingsketen van de hand doen, maar in 2019 vernietigde de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen de verkoop. De huizen – die Lidl kocht – staan al verschillende jaren te verkommeren.

Stéphan Bourlau: ‘Grove nalatigheid’

Vrij spel voor krakers, drugsverslaafden, vandalen
Ook de supervilla aan de Astridlaan 100 en de woning op nummer 102 zijn zwaar in verval. De huizen behoren tot het vennootschap Brantegem en staan ook al verscheidene jaren leeg.
Alle vier de woningen zijn zwaar verwaarloosd en in geen jaren onderhouden. In één van de woningen staat een raam uitnodigend open. Een ander raam is stuk, waardoor de duiven er een onderkomen vinden. In een andere woning zit er nog post in de brievenbus. Bij de woning nr. 102 is de voordeur opengebroken. De tuin is overwoekerd. Wie wil, kan ongehinderd de woningen betreden, kraken of gebruiken om drugs te verhandelen of vandaliseren . Spelende kinderen kunnen er hun hartje luchten of verongelukken.

‘Dit is een schande voor de Astridlaan. Woningen worden opzettelijk verwaarloosd om ze zo snel mogelijk af te breken. De verkrotting van woningen die ooit tot de pareltjes van de prestigieuze laan behoorden, is niet alleen heel pijnlijk, het is tevens gevaarlijk. Krakers, drugsverslaafden, vandalen en andere mensen met slechte bedoelingen hebben vrij spel’, meent gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief). De voorman van het Alternatief roept het stadsbestuur op om een einde te maken aan de dominantie van de baanwinkels op de Astridlaan en de woonfunctie te herstellen. ‘In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de startnota van de Afbakening Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen staat er duidelijk dat er een halt moet worden toegeroepen aan het verdringen van de woonfunctie door de baanwinkels.’

De woningen zijn vrij toegankelijk voor iedereen…

Grove nalatigheid van de eigenaars en de stad Geraardsbergen
Om verkrotting en verwaarlozing tegen te gaan, wordt er een ‘krotbelasting’ opgelegd. De Vlaamse Overheid wil daarmee de verloedering van de leefomgeving tegengaan.  De belasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. Die gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen. We vroegen de inventaris op bij de stad Geraardsbergen, maar kregen die nog niet. Naast deze belasting kunnen Vlaamse gemeenten ook zelf belastingen heffen en innen om leegstand en verwaarlozing tegen te gaan. Maar de ‘krotbelasting’ lijkt de eigenaars van de verwaarloosde woningen niet te deren.

Stéphan Bourlau wijst erop dat de eigenaars verplicht zijn om hun woningen te onderhouden. Hij verwijst daarvoor naar het politiereglement. In artikel 40 staat letterlijk: ‘Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein moet het terrein of het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein.’

Bovendien staat er in artikel 41 van hetzelfde politiereglement dat de eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw ervoor moet zorgen dat ‘iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt’. ‘Ook moeten vensters, ramen, deuren, keldergaten en afvoerbuizen worden gedicht of afgesloten zodat er geen dieren kunnen binnendringen.’

‘Grove nalatigheid’
‘Dat de woningen in dergelijke staat van verwaarlozing verkeren en toegankelijk zijn voor iedereen, wijst niet alleen op zware verwaarlozing, maar ook op grove nalatigheid van de eigenaars en de stad Geraardsbergen die de reglementering niet toepast en daardoor de veiligheid van de burgers in gevaar brengt’, aldus Stéphan Bourlau. De voorman van het Alternatief roept de eigenaars van de woningen en het stadsbestuur op om gepaste maatregelen te nemen. ‘Het stadsbestuur moet de eigenaars dringend aanschrijven om de gebouwen met de gepaste zorg te onderhouden.’

David Larmuseau (CD&V) – schepen van Wonen en Huisvesting – reageert: ‘We hebben de voorbije jaren intensief gewerkt aan een sterk woon- en huisvestingsbeleid, zowel bij de stad als bij het OCMW. We werken hiervoor ook samen met heel wat externe partners. Er zijn deze legislatuur 25 concrete acties uitgetekend. Actiepunt 5 is het opsporen, registreren en aanpakken leegstaande gebouwen, bedrijfsruimten en woningen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dienst wonen binnen de stad al het mogelijke doet om de verschillende dossiers, dus ook het dossier waar u naar verwijst, correct aan te pakken binnen de bestaande regelgevingen.’

Julien Borremans