Marina kraakt al meer dan twee weken noodgedwongen een pand op de Astridlaan.

‘De leegstaande panden op de Astridlaan zijn vlot toegankelijk.’

 
Astridlaan 100 en het interieur van de Astridlaan 92

Nederboelare. In afwachting om haar appartement van 1 juli te betrekken, woont Marina Janssens Rodriguez sinds twee weken noodgedwongen illegaal in een verlaten woning in de Astridlaan 92. De politie en het OCMW zijn op de hoogte. Vorig jaar woonde ze bijna twee maanden illegaal in een leegstaand pand in de Astridlaan 100. Ze kreeg toen een bewijs van aangifte dat ze daar woonde. ‘De woningen waren vlot toegankelijk. De sleutels lagen binnen voor het rapen’, getuigt Marina. De politie laat weten machteloos te staan. Het gaat hier om een klachtmisdrijf. Intussen blijven de panden openstaan voor het publiek.

Ontvangstbewijs van aangifte verblijfsverandering Astridlaan nr. 100

Marina Janssens Rodriguez woont sinds twee weken noodgedwongen illegaal in de verlaten woning in de Astridlaan 92. Ze woonde met een vriend in de Gaffelstraat te Geraardsbergen. Door omstandigheden moest ze de woning verlaten. Ze klopte bij het OCMW en het CAW aan, maar volgens Marina konden ze haar niet helpen. ‘Ze konden me geen onderdak bezorgen omwille van mijn hond. Mijn hond wil ik niet in de steek laten’, getuigt Marina. Dan trok ze maar in het verlaten pand in de Astridlaan, naast de Lidl, in.

‘Ik kon de woning zo binnen.’
Vanaf 1 juli kan Marina haar intrek nemen in een appartement. Intussen moet ze zich beredderen. Familie of vrienden kunnen haar niet helpen. ‘De politie is op de hoogte’, zegt Marina. ‘De politie kwam langs en vroeg of ik hier woonde. Ik heb toen gezegd dat ik hier reeds twee weken woon omdat ik geen andere oplossing heb.’ Marina heeft niet de toelating aan de eigenaar gevraagd om het huis te betrekken. ‘Ik kon zo de woning binnen. De deur stond open en de sleutels lagen binnen in het huis.’

Marina beschikt niet over gas, elektriciteit of water. ‘Ik moet me beredderen met wat mensen me geven. Water koop ik in de supermarkt.’ Volgens Marina is het behoorlijk ongezond om in dit huis te leven. ‘Het huis is beschimmeld en dat tast mijn gezondheid aan.’ Marina leeft van een uitkering. ‘Het OCMW weet maar al te goed dat ik hier leef.’

Schermutseling
Marina is hier geboren. Ze groeide op in Vilvoorde en woont – naar eigen zeggen – al dertien jaar in Geraardsbergen. Ze woonde in de Brugstraat, de Groteweg en vervolgens in de Kleine Gaffelstraat. Voordien moest Marina wegens omstandigheden haar woning in Brussel verlaten. ‘Ik woonde toen bij mijn broer, maar na een schermutseling ben ik vertrokken. Ik ben toen naar Geraardsbergen gegaan omdat ik wist dat er een aantal woningen langs de Astridlaan leeg stond. De huizen waren vrij toegankelijk en ik ben dan maar in nr. 100 gaan wonen’, getuigt Marina. Ook daar lagen de sleutels van de woning voor het rapen.

Toen Marina naar de burgerlijke stand ging om een aangifte te doen van een verblijfsverandering, kreeg ze een bewijs van aangifte dat ze in de woning in de Astridlaan 100 woonde. Het ging om een woning dat toen al meer dan één jaar leeg stond. Marina verbleef er van september tot oktober 2021. Ze vertelt hoe er op een gegeven moment jongeren in het huis binnenkwamen, de ramen stuk sloegen en wat spullen meenamen. Marina is op zoek naar een onderkomen tot 1 juli. Daarna kan ze een appartement betrekken.

Kraken is een klachtmisdrijf
Volgens Karolien De Turck – communicatieverantwoordelijke van de politie Geraardsbergen/Lierde – is de politie begin juni langs geweest en heeft het verblijf van Marina in de Astridlaan 92 vastgesteld. ‘Onze diensten zijn begin juni 2022 langs geweest op de Astridlaan 92 en hebben vastgesteld dat Marina hier verblijft. ‘Weet dat wij in deze materie ambtshalve niet kunnen optreden. De kraakwet (van kracht sinds 16/11/2017) zegt immers dat – bij een onbewoond pand – de eigenaar eerst klacht moet indienen. De eigenaar – Lidl Belgium GmbH & Co KG – heeft tot op heden geen klacht ingediend.’

David Larmuseau – schepen van Sociale Zaken, Wonen en Huisvesting – bevestigt dat Marina bij het OCMW is voor begeleiding op het vlak van zoeken naar huisvesting. ‘De OCMW-diensten kunnen omwille van hun beroepsgeheim geen informatie geven over de stappen die zij met betrokkene in het verleden en op heden hebben gezet. Als er een melding komt – zoals u ons heeft doorgestuurd – lichten de diensten de politie en de collega’s van huisvesting (sociale dienst) in. Zij kunnen vaststellen of er effectief bewoning is en de sociale dienst kan verder helpen bij de zoektocht naar een passende woning. De eigenaar van de woning wordt verwittigd dat er bewoning is in hun pand.’

Grove nalatigheid
Stéphan Bourlau (Het Alternatief) acht de burgemeester verantwoordelijk: ‘Tot spijt moet ik constateren dat er na mijn tussenkomst van 16 augustus 2021 (zie Nuus 7/8/2021) er geen acties werden ondernomen tegenover de zware verwaarlozing en grove nalatigheid van de eigenaars van deze gebouwen. Burgemeester De Padt, bevoegd voor veiligheid, staat oogluikend toe dat er illegale bewoning is in een woning dat qua veiligheid en comfort niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien werd er geen ‘verplicht’ conformiteitsattest afgeleverd. Dit zijn onwettige handelingen van het bestuur. Door de inschrijving van de persoon in kwestie omzeilt de eigenaar van het pand de leegstandtaks. Het is een gemeentelijke bevoegdheid om de leegstand van woningen en gebouwen op te sporen en aan te pakken.  De burgemeester is als enige bevoegd om een pand onbewoonbaar te verklaren. Indien men deze toestanden tolereert schept men hier een gevaarlijk precedent. Ik zal het stadsbestuur hierover bevragen en deze misstanden aankaarten.’

Wie Marina Janssens Rodriguez onderdak tot 1 juli kan aanbieden, kan met haar contact zoeken aan de woning op de Astridlaan 92 of kan haar gsm-nummer opvragen bij de redactie.

Julien Borremans

Lees ook:

Commercialisering Astridlaan leidt tot verkrotting van verschillende woningen. ‘Dit is een gevaarlijke situatie.’