Infomoment detentiehuis Ninove

De federale regering wil een einde maken aan de straffeloosheid door gevangenisstraffen onder de drie jaar wel uit te voeren. Daarvoor is justitie op zoek naar 15 locaties om detentiehuizen in te richten. Dat zijn gebouwen waar kleine groepen kortgestraften opgesloten en begeleid worden. Het gaat om veroordeelden die nu vrij rondlopen. De bevoegde overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen hiervoor de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg herinrichten voor ingebruikname in 2025. De stad Ninove neemt haar verantwoordelijkheid en wil dat veroordeelden ook effectief hun straf uitzitten. Daarom werken we constructief mee aan dit plan. De stad organiseert op 6 juli een infoavond in aanwezigheid van minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Daar zal meer achtergrondinformatie worden gegeven over het hoe en waarom van een detentiehuis en zullen vragen van buurtbewoners worden beantwoord.

De meeste korte gevangenisstraffen worden momenteel niet uitgevoerd. Het leidt ertoe dat mensen ongestraft veroordeling na veroordeling kunnen opstapelen en de gevolgen van hun daden niet dragen. Om die straffeloosheid aan te pakken, worden in het hele land 15 detentiehuizen opgericht. Deze bieden een nieuwe vorm van strafuitvoering voor kortgestrafte gedetineerden. Vanaf de eerste veroordeling zal men voortaan zijn straf moeten uitzitten. Vanaf dag 1 van de opsluiting ligt de nadruk op intensieve opvolging en responsabilisering van de gedetineerden en een actieve voorbereiding op re-integratie in onze samenleving. Het gaat om nieuwe instellingen die volledig zijn aangepast aan deze specifieke groep van gedetineerden. Daar worden ze zo goed mogelijk begeleid en opgevolgd zodat zij bij hun vrijlating niet hervallen in criminele feiten. Een van detentiehuizen komt in 2025 in Ninove.

Re-integratie staat voorop

Een detentiehuis is een kleinschalige instelling waar een kleine groep kortgestrafte veroordeelden hun straf uitzitten. De bewoners leven er in groepen en worden er voortdurend actief opgevolgd. In deze aangepaste omgeving krijgen de bewoners begeleiding om volop te werken aan hun re-integratie en er een succes van te maken. Dit doen ze onder meer door actief naar werk te zoeken of opleidingen te volgen. De bewoners moeten regels naleven en moeten aan specifieke voorwaarden voldoen om het detentiehuis te mogen verlaten.

Kortgestraften

De bewoners van een detentiehuis zijn kortgestraften, mensen met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar met uitzondering van veroordeelden voor terroristische misdrijven of zedenfeiten. Ze hebben een laag veiligheidsrisico en worden op basis van strenge criteria geselecteerd. De straf kunnen uitzitten in een detentiehuis is een gunst die verleend wordt aan veroordeelden die gemotiveerd zijn om hun leven te beteren.. Het gaat om mensen die een gevangenisstraf opliepen maar tot nu niet opgesloten werden en vrij in de samenleving rondlopen, al dan niet met een enkelband. Het detentiehuis in Ninove is in de eerste plaats bedoeld voor veroordeelden uit eigen streek.

Binnen een detentiehuis hebben bewoners meer vrijheid dan in een klassieke gevangenis. Ze zitten niet voortdurend opgesloten in een cel, maar moeten meewerken in het detentiehuis met onderhoudstaken en huishoudelijk werk zoals koken, wassen en kuisen. Het is een gesloten instelling waar men niet zomaar binnen of buiten kan. Om de perimeter van het detentiehuis te verlaten voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek in aanloop naar het einde van de straf, moet men vooraf toestemming krijgen net zoals dit in klassieke gevangenissen het geval is. Wie zich misdraagt, vliegt onmiddellijk naar een klassieke gevangenis.

Detentiehuizen zijn qua aanpak vergelijkbaar met transitiehuizen. Zo’n transitiehuis bestaat nu al in Mechelen. Dat is een instelling waar gedetineerden in de laatste fase van hun straf door een team van coaches worden begeleid. Na twee jaar ervaring stellen we vast dat kleinschalige detentie werkt zonder overlast voor de buurt. Gedetineerden zetten er zich in ten dienste van de samenleving. Zo stonden ze in voor het onderhoud van de tuin van het aanpalende woonzorgcentrum.

Juiste omkadering

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge: “De bewoners van een detentiehuis zijn kortgestraften, mensen die op relatief korte termijn terugkeren naar de samenleving. Een detentiehuis biedt hen de juiste omkadering om zich daar goed op voor te bereiden, door hen op eigen benen te leren staan en ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de samenleving in plaats van een last te zijn. Er is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toezicht en begeleiding, met onder meer een dagelijkse opvolging van elke bewoner, speciale aandacht voor eventuele problemen en permanente ondersteuning bij elke stap in de re-integratie. Het stadsbestuur wil hier constructief aan meewerken. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat veroordeelden in Ninove en omstreken niet langer vrijuit rondlopen, maar effectief hun straf moeten uitzitten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een einde te maken aan de straffeloosheid. We kunnen niet aanvaarden dat veroordeelden in Ninove ongestraft rondlopen.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “In het parlement bestaat er grote eensgezindheid over het concept van detentiehuizen. Ik heb zelf mijn verantwoordelijkheid opgenomen door het eerste detentiehuis in mijn thuisstad Kortrijk in te richten. Als we een einde willen maken aan de straffeloosheid, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het kan niet dat een beginnende straatcrimineel veroordeling na veroordeling ongestraft opstapelt en uitgroeit tot beroepscrimineel. Voortaan zal vanaf het eerste vergrijp de straf worden uitgevoerd. Wie zich gemotiveerd toont om zijn leveren te beteren, kan dat doen in een detentiehuis. De ervaringen uit binnen- en buitenland leren dat dit geen overlast in de buurt met zich meebrengt, maar er net voor zorgt dat de recidive, het herval in criminele feiten na vrijlating, sterk afneemt. Ook in Ninove dragen we zo bij tot meer veiligheid en meer rechtvaardigheid.”

Praktische informatie

De stad organiseert een infoavond waar in aanwezigheid van minister van Justitie Van Quickenborne ruimte zal zijn voor vragen. Iedereen is welkom op deze avond. Later volgt nog een infomarkt, zodra er meer duidelijkheid is over de effectieve inrichting van het gebouw.

Wanneer: Woensdag 6 juli van 19.30 uur tot 22 uur
Waar: Liberale Kring, Dreefstraat 16, 9400 Ninove
Na de inforonde is er tijd voor een vragenmoment
Er zullen ook mensen van het terrein aanwezig zijn die kunnen getuigen vanuit de praktijk