Vernieuwing sluis en stuw Idegem en de herinrichting plein Ankerstraat in 2025 klaar

Idegem. Woensdagnamiddag 22 juni was er in zaal Die Crone een drukbezochte infomarkt over de vernieuwing van de sluis en de stuw en de heraanleg van het plein aan de Ankerstraat. Het eiland zal een stuk afgegraven worden. Als de vergunningen op tijd worden afgeleverd, starten de werken in de zomer van 2023 en zal het werk in 2025 worden opgeleverd. Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) en schepen Veerle Mertens (CD&V) waren ook van de partij. De werken beperken zich niet tot Idegem. In de beginfase ligt de focus echter op de vervanging van vijf opwaartse stuwen tussen Geraardsbergen en Aalst door moderne exemplaren.

Om de waterbeveiliging te garanderen en om de Dender bevaarbaar te houden worden zes van de acht stuwen op het Vlaams Grondgebied gerenoveerd. Ook de stuw van Idegem wordt vernieuwd. Daarenboven wordt het gehele plein aan de stuw en de sluis heringericht. Het plein zal ook een stuk groter zijn en voorzien worden van heel wat groen. Het eiland zal voor een stuk worden afgegraven om de stuw te heraanleggen. De boot zal niet meer in Idegem kunnen aanmeren.

De werken
Het project omvat de vernieuwing van de stuw, de bouw van een bijhorende technische ruimte en het wegwerken van een vismigratieknelpunt door de bouw van een vistrap of een visnevengeul. De huidige stuw in Idegem werd eind achttiende eeuw gebouwd en is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken. Daarbij worden houten balken met een takel in en uit de stroming getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. De kunnen automatisch worden bediend en zorgen voor een nauwkeurigere, veiligere bediening.

Het hoogteverschil tussen het water aan de beide kanten van de sluis heet de schuthoogte of het verval. De sluis van Idegem heeft een verval van 2,3m.

‘Na het ontwerp starten de opmaak van het milieueffectenrapport en de aanvraag van de nodige vergunningen. De aanpassingen van de stuw, de constructie van het technisch gebouw en de bouw van een vispassage staan voor 2023 ingepland. Twee jaar later is de nieuwe stuw operationeel’, laat Thomas De Wannemaeker, projectingenieur van De Vlaamse Waterweg nv, weten.

De nieuwe stuw in Idegem wordt ingeplant op het huidige eiland, naast de bestaande sluis. Van de sluis worden de deuren vervangen door volautomatische. Naast de stuw komt een nieuw dienstgebouw waarin de technische ruimtes van het stuwsluiscomplex worden ondergebracht. Er komt een vispassage. Er wordt tevens een nieuwe vaste brug voorzien. Voor de veiligheid van de fietsers en de voetgangers wordt de brug breder gemaakt. In het verlengde van de vaste brug wordt een nieuwe ophaalbrug gebouwd. De bestaande ruimte naast de Ankerstraat wordt aanzienlijk vergroot en heringericht als multifunctionele ruimte.

Verloop van de werken
De omgevingsvergunning wordt in het voorjaar van 2023 aangevraagd. Als de nodige vergunningen op tijd worden verkregen, starten de werken in de zomer van 2023. Eind 2024 worden de bestaande bruggen afgebroken en wordt er een nieuwe aangelegd. ‘Zolang de veiligheid het toelaat zullen de bestaande bruggen open blijven. Van zodra de bruggen worden afgebroken, wordt er een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug voorzien en zal het gemotoriseerde verkeer worden omgeleid’, vervolledigt Thomas De Wannemaeker. Door de vervanging van de deuren van de sluis zal er een tijdje geen verkeer op de Dender aan het knooppunt Idegem mogelijk zijn. ‘De hinder zal beperkt blijven. Deze werken zullen snel verlopen’, stelt de projectingenieur van De Vlaamse Waterweg nv gerust.

De stuwen en sluizen op de Dender zullen allemaal van op afstand vanuit één centrale post bediend worden. ‘Het gloednieuwe dienstgebouw van Aalst evolueert daarmee tot het epicentrum van de waterbeheersing en de scheepvaart op de Dender.’

‘De reeds uitgevoerde en voorbereide studies en werken tot en met 2020 kosten €47 miljoen. Met het oog op de verdere timing en doelstellingen van het stuwenprogramma voorziet De Vlaamse Waterweg nv een bijkomend budget van ongeveer €27 miljoen. Daarin zit ook een extra pakket aan overstromingsbeperkende maatregelen, zoals het verhogen van dijken en waterkeringen en het verdiepen en verbreden van de waterweg’, aldus Thomas De Wannemaeker.

Julien Borremans