© Facebook / stad Zottegem

Stadsdiensten donderdag dicht, Burgerzaken zaterdag voltallig

Hoewel door het stadsbestuur hieromtrent (nog) niet via een persbericht gecommuniceerd werd, vernam NUUS uit een andere bron dat zowat alle Zottegemse stadsdiensten op donderdag 23 juni uitzonderlijk gesloten zullen zijn. Een en ander heeft te maken met een grote technische ingreep die de eigen IT-dienst moet uitvoeren – vervangen van cruciale hardware (core switch) – waardoor er geen netverbindingen en elektronische handelingen binnen de administratie mogelijk zullen zijn. Anderzijds wil het stadsbestuur ook zo veel mogelijk personeelsleden de kans bieden om deel te nemen aan de regionale sportdag voor gemeentepersoneel die eveneens op donderdag 23 juni plaatsvindt in Aalst.

Daarom is besloten om alle niet-essentiële stadsdiensten (ook het zwembad Bevegemse Vijvers) die dag te sluiten. Voor de dienst burgerzaken in het Administratief Centrum Sanitary betekent dit dat dan ook de wekelijkse extra donderdagavondopening wegvalt. Naar wij nog vernamen, zal weliswaar de wekelijkse zaterdagvoormiddagopening van de dienst burgerzaken op zaterdag 25 juni e.k. met voltallige bezetting verlopen (van 9 tot 11u30). Officieel klinkt het dat dit gebeurt “om de burgers deze week toch een maximale dienstverlening te kunnen aanbieden” maar – ingevolge geen communicatie hierover – is het zeer de vraag hoeveel burgers hiervan (tot nu) op de hoogte zijn.