© Ontwerpbureau Omgeving CVBA

Bottelare krijgt verkeersveilige dorpskern

Het masterplan voor de dorpskernvernieuwing in Bottelare (Merelbeke) is goedgekeurd. Het lokaal bestuur Merelbeke koos voor een scenario dat zoveel mogelijk rekening houdt met de feedback van de inwoners.

Intensief participatietraject
In 2019 startte het lokaal bestuur Merelbeke een participatietraject op met ondersteuning van het ontwerpbureau Omgeving. Daarmee wilde het de Bottelarenaars bevragen over hun ideale dorpskern en zo een masterplan uitwerken. Het was daarbij belangrijk dat de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de dorpskern en omgeving zouden verbeteren.

Door de coronapandemie en andere onvoorziene omstandigheden liep het traject vertraging op, maar intussen heeft het zijn vruchten afgeworpen. ‘Het was een intensief participatietraject dat heel wat nuttige informatie heeft opgeleverd’, vertelt schepen van Participatie Egbert Lachaert. ‘Over sommige zaken kwam al snel een duidelijke en gedragen visie naar voren. Andere zaken bleken minder evident. Zo lagen er bijvoorbeeld drie mobiliteitsscenario’s op tafel, waar geen uitgesproken draagvlak voor bestond. Daarom hebben we gekozen voor een vierde scenario.’

© Ontwerpbureau Omgeving CVBA

Tweerichting, bredere voetpaden en zone 30
Het vernieuwde dorpsplein wordt een verhoogd plein in kwalitatieve materialen. Voldoende groen zorgt voor een aangename omgeving en er is ook ruimte voor ontspanning en activiteiten. Het definitieve ontwerp  zal ook rekening houden met een mogelijke integratie van de kapel in het dorpsplein. De schoolomgeving krijgt bovendien een volledige make-over, met bijzondere aandacht voor veiligheid en ruimte voor ontmoeting. Tijdens de ontwerpfase wordt bekeken of een asverschuiving hier tot de mogelijkheden behoort

Het tweerichtingsverkeer in de Koningin Astridlaan blijft behouden en het smallere straatgedeelte wordt een fietsstraat. Daar wordt de rijweg bijkomend versmald en bovendien leggen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen er onder de grond. Zo kunnen er aan beide kanten van de straat voetpaden komen van min. 1 meter breed. Schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel verduidelijkt: ‘Met deze inrichting hebben we aandacht voor alle weggebruikers. De volledige dorpskern wordt één grote fietszone met fietsstraten. We breiden de zone 30 op de as Stad De Richellelaan en Koningin Astridlaan  uit tot de Poelstraat enerzijds en de Groenstraat anderzijds. Bovendien komt er een verbod op doorgaand zwaar verkeer (> 3,5 ton). Drie ANPR-camera’s houden zowel de snelheid als het verbod op doorgaand zwaar verkeer in de gaten. Ook gerichte snelheidscontrole in de kern blijven mogelijk.’

De verkeerscirculatie in o.a. de Rood Beeldekenstraat, Dorpsstraat en Sint-Annawegel wordt ook aangepast om sluipverkeer te voorkomen. Die straten krijgen bovendien een knip voor gemotoriseerd verkeer.

Eerste werk: mobiliteit en heraanleg dorpsplein
‘We beginnen in de eerste plaats met de mobiliteitsmaatregelen, het ondergronds brengen van de  nutsleidingen en het optimaliseren van de parkeerplaatsen in de Diepestraat’, laat schepen van Openbare werken Pascal Rousseaux weten. ‘In het najaar stellen we een ontwerpbureau aan voor de eerste fase van de werken. In 2023 willen we van start gaan met de heraanleg van het dorpsplein en de Nève de Mevergniestraat. De volgende fases zijn voer voor de volgende legislaturen.’