Provinciegouverneur fluit gemeentebestuur Horebeke tweede maal terug

De ligging van een deel van de Buurtweg 39 blijft een twistappel in Horebeke. Nadat de provinciegouverneur Carina Van Cauter reeds eerder burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) erop wees dat ze verplicht was een verzoekschrift over de ligging van Buurtweg 39 te behandelen op de gemeenteraad, vernietigde de gouverneur nu ook op 10 juni 2022 de gemeenteraadsbeslissing over dat verzoekschrift. Omwonenden Florian Vande Walle en Sara Pauwels spreken van groot amateurisme. Deze voetweg situeert zich tussen de Kromstraat en Korsele.  

In eerste instantie weigerde de voorzitter van de gemeenteraad, Cynthia Browaeys, maandenlang het verzoekschrift, dat vraagt om de huidige, feitelijke ligging van de weg te behouden, te behandelen op de gemeenteraad. Nochtans is ze daar wettelijk toe verplicht. Nadat het verzoekschrift eindelijk, door een eerste tussenkomst van de gouverneur, op de gemeenteraad werd gebracht, zagen de verzoekers zich genoodzaakt zich een tweede keer tot de provinciegouverneur Carina Van Cauter te wenden. Zij gaf hen andermaal gelijk en vernietigde de beslissing van de gemeenteraad wegens meerdere inbreuken op de regelgeving.

Provinciegouverneur Carina Van Cauter stelde vooreerst vast dat de aanstelling van de landmeter – op grond van wiens opmetingen het bestuur nu van de omwonenden eist bomen te rooien en afsluitingen te verplaatsen – niet correct verliep. Ook trad het gemeentebestuur het decreet lokaal bestuur, dat de werking van de gemeenten bepaalt, meermaals met de voeten. Tot slot ging de gemeenteraad ook nog haar boekje te buiten door haar bevoegdheid te overschrijden. “Het decreet dicteert wat kan en wat niet en de wet geldt voor iedereen. Ook voor Volksbelangen”, legt Florian Vande Walle uit. “Hoeveel jaar bestuurservaring zit er in dit gemeentebestuur? Ik zal er niet ver naast zitten als ik zeg dat het 50 jaar of meer is. Wel, ik ben verbaasd van zoveel amateurisme.”

“Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat de gouverneur het misprijzen door Volksbelangen voor een democratisch orgaan als de gemeenteraad laakt”, aldus Florian Vande Walle. “Maar wat ik nog straffer vind, is dat voor één verzoekschrift twee burgers zich al tweemaal tot de gouverneur hebben moeten richten om hun rechten door de gemeente gerespecteerd te zien. En terecht, want tot tweemaal toe heeft de gouverneur de klacht van deze burgers ook gegrond verklaard en de bestuursdaden van dit gemeentebestuur als manifest fout en incorrect bestempeld.”

Op de gemeenteraad van september zal de gemeenteraad zich opnieuw moeten uitspreken over het verzoekschrift. “Wij hopen dat dit dossier eindelijk correct zal worden behandeld waarbij het niet zo is dat, omdat een of andere persoon een lange arm heeft en een persoonlijke connectie heeft met iemand van het college, deze een voorkeursbehandeling krijgt”, vermeldt Florian Vande Walle tot slot. “Ik denk dat ook de provinciegouverneur de lat voor dit gemeentebestuur hoger wenst te leggen. Want hoeveel gezichtsverlies wil dit bestuur – maar ook elk persoon van hen als individu – bij de verdere behandeling van dit dossier nog lijden, en waarom?”

Reactie van burgemeester Cynthia Browaeys: “Op de gemeenteraad van afgelopen maandag was het een kennisname. Dit punt worden behandeld tijdens  de gemeenteraad van september.”