Hinder afbraak pand Markt zorgt voor ongenoegen. Oplossing nog niet in zicht.

Geraardsbergen. Naar aanleiding van de afbraak van een woning op de hoek van de Markt en de Buizemontstraat werden de werken stopgezet omdat er bij een aanpalend huis instortingsgevaar dreigde. Daardoor werd de Markt op de hoek van de Buizemontstraat sinds eind april afgesloten. Dit zorgt bij de buurtbewoners voor de nodige ergernis. Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) dringt aan op een snelle oplossing.

Stéphan Bourlau

Sinds drie maanden is de Buizemontstraat tussen de Markt en de Molenstraat afgesloten. Reden is de afbraak van een woning op de hoek van de Markt en de Buizemontstraat. Er werd een sloopvergunning uitgeschreven, maar tijdens de slopingswerken dreigde de aanpalende woning in de Buizemontstraat in te storten. Daarom werden de werken stilgelegd tot wanneer de procedure tussen de twee betrokkenen helderheid zal brengen. De eigenaar van de woning betaalt intussen €100 per dag voor het afsluiten van de straat. Terwijl de ergernis bij de buurtbewoners groeit, blijft de hele kwestie aanslepen en is er nog geen oplossing in zicht.

Daadkrachtig optreden
Intussen verloopt alle verkeer van het centrum momenteel via de Molenstraat wat wrevel veroorzaakt bij de bewoners. Ook de kapper in de Buizemontstraat deelt in de klappen.

Het tijdelijk verkeersreglement voor het afsluiten van de Buizemontstraat tussen de Markt en de Molenstraat eindigde normaal gezien op 27 juni maar aan de situatie is er tot op heden nog niets veranderd.   ‘Burgemeester De Padt hoopt op een snelle oplossing, maar kon tijdens de gemeenteraad niet concreet antwoorden wanneer de werken kunnen worden verdergezet’, aldus raadslid Stéphan Bourlau. De voorman van Het Alternatief drong er bij de burgemeester op aan om ‘snel en daadkrachtig op te treden’.

‘In eerste instantie staat de veiligheid van de buurtbewoners op het spel. Niettegenstaande het pand is afgesloten, ligt er een berg puin voor de woning en dreigen er stenen los te komen. Daarnaast is het uiteraard geen zicht. Er moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden. Het zou een daad van goed bestuur zijn’, verduidelijkt Stéphan Bourlau.  ‘De discussie tussen twee particulieren halen de overhand t.o.v. het openbaar belang. Dit is een fout signaal. Bovendien gaat heel dit geschil ten koste van het vlot gebruik van het openbaar domein.’

Guido De Padt

Risicovolle onderneming
Ook burgemeester De Padt (Open Vld) zit met de kwestie heel erg verveeld. ‘Ik ben ook misnoegd over de gang van zaken, maar als burgemeester ben ik uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid op het publiek domein.’ Er werd een omgevings- en een sloopvergunning uitgeschreven voor het pand op de hoek van de Markt en de Buizemontstraat. ‘Er werd met het afbreken van de woning gestart, terwijl wij van oordeel zijn dat het stabiliteitsdossier onvoldoende is. Toen men heeft vastgesteld dat door de afbraak een andere woning werd bedreigd met instortingsgevaar, heeft men de afbraak stilgelegd’, lichtte burgemeester Guido De Padt op vraag van Stéphan Bourlau toe. Burgemeester De Padt staat machteloos: ‘Het gaat om private geschillen waar ik mijn in eerste instantie niet te moeien heb.’

Burgemeester De Padt is niet bij te pakken blijven zitten en is met de betrokkenen rond tafel gaan zitten om na te gaan of er acties kunnen worden ondernomen om tot een oplossing te komen. ‘Er zijn met de betrokken partijen afspraken gemaakt. Momenteel wordt nagegaan of deze afspraken worden nageleefd. Als dat niet het geval is dan zal ik nagaan of de stad in de plaats kan optreden van de eigenaar die de opdracht tot de afbraakwerken heeft gegeven.’ Dat zal uiteraard tijd vragen. Burgemeester De Padt beseft dat het een hele klus wordt: ‘Dat is makkelijker gezegd dan gedaan omdat het over een risicovolle onderneming gaat.’

Openbaarheid van bestuur
Rond heel dit dossier blijft er een mist van onduidelijkheid hangen. Bij de bekendmakingen van de omgevingsvergunningen op de website van de stad Geraardsbergen, staat het dossier niet meer ter inzage. De omgevingsvergunning werd eind april toegekend, terwijl de bekendmakingen maar pas ter inzage zijn vanaf 23 mei. De aanvragen van voor 23 mei kunnen niet meer worden ingekeken. Dit komt het principe van ‘openbaarheid van bestuur’ zeker niet ten goede.

Het zou zeker interessant zijn om eens na te gaan onder welke voorwaarden de sloopvergunning werd toegekend. Als het stabiliteitsdossier ontoereikend was – zoals burgemeester De Padt beweert – dan werd het vooronderzoek misschien niet met de nodige zorg uitgevoerd.

Julien Borremans