Weinig opkomst bij het infomoment over het detentiehuis

In de Liberale Kring vond woensdag 6 juli het veelbesproken infomoment plaats over het detentiehuis. Dat zal in 2025 komen in de voormalige rijkswachtkazerne aan de Aalstersesteenweg, rechtover het Hartencollege.

Burgemeester Tania De Jonge: “De bewoners van een detentiehuis zijn kortgestraften, mensen die op relatief korte termijn terugkeren naar de samenleving. Een detentiehuis biedt hen de juiste omkadering om zich daar goed op voor te bereiden, door hen op eigen benen te leren staan en ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de samenleving in plaats van een last te zijn. Er is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toezicht en begeleiding, met onder meer een dagelijkse opvolging van elke bewoner, speciale aandacht voor eventuele problemen en permanente ondersteuning bij elke stap in de re-integratie. Het stadsbestuur wil hier constructief aan meewerken. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat veroordeelden in Ninove en omstreken niet langer vrijuit rondlopen, maar effectief hun straf moeten uitzitten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een einde te maken aan de straffeloosheid. We kunnen niet aanvaarden dat veroordeelden in Ninove ongestraft rondlopen.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “In het parlement bestaat er grote eensgezindheid over het concept van detentiehuizen. Ik heb zelf mijn verantwoordelijkheid opgenomen door het eerste detentiehuis in mijn thuisstad Kortrijk in te richten. Als we een einde willen maken aan de straffeloosheid, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het kan niet dat een beginnende straatcrimineel veroordeling na veroordeling ongestraft opstapelt en uitgroeit tot beroepscrimineel. Voortaan zal vanaf het eerste vergrijp de straf worden uitgevoerd. Wie zich gemotiveerd toont om zijn leveren te beteren, kan dat doen in een detentiehuis. De ervaringen uit binnen- en buitenland leren dat dit geen overlast in de buurt met zich meebrengt, maar er net voor zorgt dat de recidive, het herval in criminele feiten na vrijlating, sterk afneemt. Ook in Ninove dragen we zo bij tot meer veiligheid en meer rechtvaardigheid.”

X