Stad en OCMW Zottegem: open of gesloten op 11 juli?

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap is voor alle diensten van het lokaal bestuur (lees: alle stads- en OCMW-diensten, met uitzondering van het WZC Egmont) een collectieve verlofdag geregeld, zo luidt dat officieel.

Dit betekent dat dus op maandag 11 juli het Sociaal Huis en LDC Egmont op de OCMW-site gesloten zullen zijn alsook de technische dienst en het stedelijk magazijn aan de Ballingsweg, het Administratief Centrum Sanitary, de stadsbibliotheek aan de Buke 44 (nieuwe locatie) en het toeristisch infokantoor, de Uitbalie en het Centrum voor Streekgeschiedenis in het stadhuis op de Markt. In tegenstelling met vroegere jaren zal het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers eveneens niet toegankelijk zijn (aansluitend bij de vierdaagse sluiting, vanaf donderdag 7 juli, naar aanleiding van Rock Zottegem). Anderzijds kunnen de kinderen op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap wel terecht in het Hemelrijk voor de speelpleinwerking. Voegen we hier nog aan toe dat, naast het recyclagepark aan de Ballingsweg dat altijd op maandag gesloten is, ook alle andere Ilva-recyclageparken op 11 juli dicht blijven.