Sloop van de woningen nog niet in zicht. Gentsestraat blijft afgesloten.

Burgemeester De Padt zoekt koortsachtig naar oplossing

Geraardsbergen. Na een grondverzakking in de Gentsestraat werden drie huizen instabiel. Ze moeten dan ook worden afgebroken. Maar de sloop laat al maanden op zich wachten, waardoor de Gentsestraat ontoegankelijk blijft voor het doorgaand autoverkeer. Eind april overwoog het stadsbestuur de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen om de afbraak te bespoedigen, maar meer dan twee maanden later is er aan de situatie nog niets veranderd. Burgemeester De Padt zoekt een uitweg om tot een oplossing te komen.

Al meer dan drie maanden is de Gentsestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het blijft wachten tot wanneer er eindelijk werk wordt gemaakt van de sloop van de woningen. De stad heeft via een kortgeding de aannemer tot meer spoed willen aanzetten. Tevergeefs. De discussie tussen verzekeraars en experten blijft maar aanslepen. ‘Op grond daarvan kan je niet een stuk van de stad blijven gijzelen’, merkte burgemeester Guido De Padt tijdens de gemeenteraad van dinsdag 5 juli op.

Stad vraagt schadevergoeding
Burgemeester De Padt beseft dat dit een complex dossier is, ‘maar je mag het algemeen belang daardoor niet negeren’. De burgemeester heeft Ethias aangesproken om een advocatenbureau aan te stellen om na te gaan wat de stad kan doen m.b.t. de schade die berokkend wordt door het afsluiten van de Gentsestraat. ‘De discussie tussen particulieren mag niet ten koste gaan van het algemeen belang’, vulde Guido De Padt tijdens de gemeenteraad aan. Hoe deze schadeloosstelling vaste vorm kan krijgen, is niet meteen duidelijk.

Op zaterdag 26 maart werd er in de Gentsestraat door onderstromend water een verzakking vastgesteld. Drie woningen bleken instabiel te zijn. De bewoners dienden in allerijl hun woning te verlaten, terwijl ze hun inboedel moesten achterlaten. De getroffenen vonden onderdak bij familie of konden een doorgaanswoning betrekken.

Drie woningen moeten worden gesloopt. De panden werden gestut en een stelling werd geplaatst. De Gentsestraat is intussen meer dan drie maanden afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Enkel de zwakke weggebruiker kan passeren. Na de sloop mag er op de percelen niet meer worden gebouwd. De stad gaat op zoek naar een sociaal-maatschappelijke invulling van deze site.

Julien Borremans

Lees ook:

Gentsestraat voor onbepaalde tijd afgesloten. Slopingswerken onvermijdelijk