Rebus vraagt meer aandacht voor veiligheid zwakke weggebruiker

Geraardsbergen. Armand Matthijs van Rebus vraagt andermaal aandacht voor de fietsveiligheid op o.a. de Astridlaan. ‘Verschillende voetwegen zijn momenteel amper of niet toegankelijk’, voegt Armand Matthijs daar nog aan toe. ‘We kennen de klassieke excuses: ‘We mogen de bermen niet maaien, we kunnen niet overal tegelijk zijn….’ Naast de kwestie. De bedding van alle openbare wegen moeten steeds toegankelijk zijn. in het decreet gemeentewegen 2019 staat in artikel 38, 3°: ‘het is verboden de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te hinderen of onmogelijk te maken.’’
Concreet vraagt Rebus dat alle wegen en tijdelijke omleidingen veilig zijn voor de rolstoelgebruikers. ‘Meer bepaald kunnen we hier wijzen op de smalle hellende doorgang ter hoogte van de verzakte drie woningen aan de Gentsestraat’, geeft Armand Matthijs nog mee.
Julien Borremans