ondergrondse glascontainer Brakel

Ingebruikname ondergrondse glascontainers in Horebeke

 

 

Gisteren (20 juli 2022) werden de : Nieuwe ondergrondse ” glascontainers ” Bovenstraat  te Horebeke in gebruik genomen

 

Een  geschikte locatie moet aan heel wat voorwaarden voldoen :

Schepen voor milieu Hendrik Blommaert: “-  de afwezigheid van nutsleidingen zodat er voldoende ruimte bovenaan is om de containers met de kraan te ledigen

–  makkelijk bereikbaar en geen overlast bezorgen voor de buurtbewoners

Daarom heeft het gemeentebestuur Horebeke deze locatie voorgesteld aan de afvalintercommunale IVLA

 

De ondergrondse “glasbolcontainers ” bieden heel wat voordelen :

– de site glascontainers is netter

–  de ondergrondse containers trekken minder “sluikstorten” aan

–   er is minder geluidshinder, geurhinder en er  worden minder insecten aangetrokken

–   tenslotte is er permante camerabewaking en wordt sluikstorten ontraden ,

IVLA beschikt voor hun werkingsgebied over 2 gekwalificeerde medewerkers die dagelijks de camerabeelden

opvolgen en onmiddellijk kunnen optreden

 

De oude bovengrondse site glascontainers in de Koekoekstraat blijft  ” als overgangsmaatregel ” nog tot 15 augustus 2022

in gebruik  , daarna worden de bovengrondse glasbolcontainers definitie weggenomen .”

 

 

X