Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Vorige keer kon u in deze rubriek ‘Uit de paperassen van ’t stad’ lezen dat het Ontmoetingscentrum in Sint-Maria-Oudenhove momenteel wordt opgeknapt en dat het ook de bedoeling is om dit OC uit te rusten met nieuwe stevige plooitafels en stabiele stoelen die voor frequent en intensief gebruik geschikt zijn, In dit verband vernamen we nu nog dat voor de aankoop hiervan vijf (niet-Zottegemse) mogelijke leveranciers zijn aangeschreven voor een prijsofferte en dat het stadsbestuur nu beslist heeft om de bestelling van dit nieuwe meubilair te plaatsen bij de firma T.B.I. uit Oosterzele tegen de kostprijs van 24.746,44 euro.

  • Met betrekking tot het Ontmoetingscentrum Grotenberge ontving het stadsbestuur per 10 mei ll. vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar van een familie uit de buurt een ingebrekestelling in verband met overlast die de vroegere zaal Ten Berg zou veroorzaken. Daarop heeft het college van burgemeester en schepenen nu besloten om een beroep te doen op meester Marc Vander Kimpen uit Zottegem voor juridische ondersteuning in dit dossier gedurende de hele procedure.

 

  • Het college heeft ook beslist om de procedure met het oog op de aanwerving van een deskundige gebouwenbeheerder te beëindigen. Zoals u toen in deze korte-nieuwtjes-reeks kon vernemen, werd de openverklaring en aanleg van een werfreserve voor deze voltijdse functie op 10 januari goedgekeurd en gebeurde de selectie via het externe bureau CC Select uit Brussel. Na de mondelinge proef blijkt echter geen enkele kandidaat geslaagd te zijn en daarom wordt de procedure stopgezet.

 

  • Nog in verband met vacante betrekkingen heeft het college van burgemeester en schepenen zich trouwens eerder al principieel akkoord verklaard om de diplomavereiste af te schaffen voor selectieprocedures betreffende knelpuntberoepen alsook bij selectieprocedures die een tweede keer moeten georganiseerd worden.

 

X