De Driehoekstraat

Brakelse gemeenteraad: Discussie rond  uitbreiding van de zone 30 in de centrumstraten

Een van de opmerkelijke punten tijdens de gemeenteraad van maandag ll. is de uitbreiding van de zone 30 in het centrum. Niet alle partijen zitten op dezelfde golflengte.

Schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman: “Decennialang heeft koning auto het openbaar domein dominant en agressief ingenomen. Soms letterlijk werden andere gebruikers van het openbaar domein gereden.

De voorbije jaren zijn de geesten hierin gekanteld en is men terecht het belang van de stapper, trapper en het openbaar vervoer op de eerste plaats komen te zetten.

Vandaar ook het STOP-principe. In deze visie zijn de belangrijkste gebruikers van het openbaar domein de Stappers, de Trappers en het Openbaar vervoer.

Als laatste in de rij komen dan de bestuurders van wagens.

Uit ontelbaar veel studies blijkt dat de meeste bestuurders de wagen voor korte afstanden gebruiken.

Daarnaast blijkt ook dat in ongevallen met wagens de lichamelijke letsels in een snelheidsregime van 50km/h stukken erger zijn dan waar er maar 30km/h mag worden gereden.

Hiermee gepaard gaande is dat de voorbije jaren het gebruik van de elektrische fiets fors gestegen.

Nu met de uitbreiding van de zone 30 in Nederbrakel wensen wij deze beweging verder te ondersteunen!

De Stappers en Trappers moeten weten dat zij in Nederbrakel centrum op de eerste plaats komen. De bestuurders van de auto’s moeten beseffen dat zij in Nederbrakel centrum gedoogd worden!

Momenteel is er in volgende straten reeds een zone 30 van kracht in Brakel:

Want wat is de situatie van vandaag in Brakel?

–              Er is een zone 20 in de Hoog- en Neerstraat

–              Er is een zone 20 op het Marktplein

–              Er is een zone 30 in de Stationsstraat

–              Er is een zone 30 in een deel van de Kasteelstraat

–              Er is een zone 30 in de Wielendaalstraat

–              Er is een zone 30 op het Lindeplein

–              Er is een zone 30 in een groot deel van de Driehoekstraat

–              Er is een zone 30 in de Sint-Pieterswijk

–              Er is een zone 30 in de Nederstenkouter

Wat zou dan nu de uitbreiding zijn?

De zone word afgerond met 3 kilometer uitbreiding in zijn totaliteit, verdeeld over:

–              Spoorwegstraat: 500M

–              Kasteelstraat:300M

–              Meerbeekstraat:750M

–              Driehoekstraat:400M

–              Brusselsestraat:400M

–              Kerkhofstraat:500M

Het positieve hieraan is ook dat men van zodra de bestuurder de gewestweg verlaat via de voornoemde straten men in een homogene zone van 30km/h terechtkomt!

 

De oppositie reageert: Veronique Lenvain (Vlaams Belang) : “Zone 30

Vlaams Belang gemeenteraadslid Veronique Lenvain staat  volledig achter de uitbreiding van zone 30 in schoolomgevingen en dorpskernen want de veiligheid van onze mensen primeert.

De meerderheid wil de zone 30 fors uitbreiden in de Spoorwegstraat, Watermolenstraat ,Beekstraat, Gauwstraat enz…. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden dat de fietsers vlugger rijden dan de automobilisten. Het Vlaams Belang is daar geen voorstander van en heeft zich onthouden in de stemming van het algemeen aanvullend verkeersreglement uitbreiding zone 30. De meerderheid wil dat onze kinderen meer gebruik maken van de fiets en met de fiets naar school gaan. Het Vlaams Belang is eerder voorstander van fietsstraten aan scholen en het meer hanteren van de fiets, maar dan moet men eerst de infrastructuur aanpassen. Maak eerst werk van comfort en veiligheid voor de fietser. Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Dit zal de veiligheid van de fietser verhogen.”

Hedwin De Clercq:” Is dit een grap.”

Hedwin De Clercq  (Vooruit) stemde tegen dit voorstel met zijn fractie.  “Waarom krijg ik de opgevraagde cijfers niet van de ongevallen die in die uitbreidingszone vielen? Als je de auto’s te traag laat rijden, dan creëer je pas een onveilige situatie. Daarbovenop kan Brakel vandaag zelfs niet de zone 50 afdwingen, laat staan een zone 30. Mensen die 35 kilometer per uur rijden duw je zo in de shit.”

Lien Braeckman (CD&V) vroeg waarom men van de Driehoekstraat geen fietsstraat kan maken. Jan Haegeman (N-VA) deelde deze visie richting schoolomgevingen.

Er werd gevraagd om de uitbreiding pas te voorzien op 1 januari 2023  in plaats van op 1 oktober 2022 door de vele werkzaamheden. ( vraag van Delphine Bogaert)

 

 

Zone 20 en 30 – is  een gemakkelijkheidsoplossing?

In vele gemeenten worden her en der zones  20 en  30 ingevoerd. Is dit een carte blanche om gewoonweg niks te doen aan de fietsveiligheid. Zo verft men soms wat stroken en voert men een zone 20 of 30 in om gewoon niks te moeten doen.

In Zwalm (Munkzwalm) gaat men ook een zone 30 invoeren op de Zuidlaan (N415)  . De schepen voor mobiliteit Patrick Moreels zegt dat het slalommen een gevaar vormt.

In de praktijk  zien we evenwel veel fietsers sneller rijden door Munkzwalm omdat het nu éénmaal in een dal ligt. Als het druk is ( spitsuur) gaat tot wel 6 keer per uur de overweg dicht zodat er automatisch een vertraging van het verkeer is.  Er bestaat een alternatief voor veilig fietsen ( sportsite en langs de city 2 wijk – beek om Zuidlaan grotendeels te vermijden)

Recentelijk werd de Noordlaan heraangelegd waar een eigen ervaring zegt  dat dit fietspad er niet veiliger op ligt. Aan kruispunt Het Hoofd wordt het pas gevaarlijk om over te steken als fietser als men richting Beerlegem moet. Het is evenwel pas heraangelegd.

Wat Brakel betreft is er aan de fietsveiligheid nauwelijks iets verbeterd. Recentelijk werd er op de N8 in Zegelsem een nieuwe asfaltlaag aangebracht zonder dat de fietser hier beter van gaat worden. Op de invalswegen voor fietsers zoals Oorloge en Kouteren komt men geregeld voertuigen tegen aan hoge snelheid. De Kleiberg is geen alternatief en in een tijdsbestek van  20 jaar is daar niks aan veranderd. Twintig jaar terug stond de Fietsersbond hier al met de eis om een fietspad te voorzien langs de Jagerstraat- Kleiberg. Waarom wordt het Mijnwerkerspad niet opgewaardeerd met verlichting en  signalisatiesborden om zo aansluitingen te voorzien op toekomstige fietssnelwegen.  Denken we aan de fietssnelwegen F419 Oudenaarde-Zottegem F 421 Geraardsbergen- Lessen-Ronse-Avelgem.  Brakel lijkt hier volledig de boot te missen.

Anderzijds gaat het Vlaams Gewest wel het fietspad tussen kruispunt Den Ooievaar en de grens met Zwalm (Gentsestraat N415) opbreken en asfalteren. Dit fietspad ligt er nog meer dan behoorlijk bij. Om de veiligheid te verbeteren langs het fietspad zou men beter enkele parkeerhavens voorzien voor zwaar vervoer want geregeld is een kwart van de breedte ingenomen door een vrachtwagen.

Eindelijk komen er nu fietspaden langs de Ronsesestraat want hier met een fiets rijden leek meer op Russische roulette spelen.

Vraag is ook waarom het Rijdtdomein nooit dominanter werd uitgespeeld als snelle fietsverbinding door de aanleg van geschikte fietspaden door de site.

Het Brakelse mobiliteitsplan – daar is ook het laatste nog niet over gezegd. Jaren terug was er een plan waar een eenrichtingsstraat werd gemaakt van de Kasteelstraat richting Rond Plein.  Dit werd snel afgevoerd door….. Bij de recente dorpsherwaardering werd de Wielendaelstraat ( verkeersstroom) richting kruispunt Hoogstraat voorgesteld. Zonder de nodige inspraak werd deze verkeersstroom  omgedraaid. Een mobiliteitsstudie liet uitschijnen dat een doorgang tussen parking Tirse en de Neerstraat wel een bijkomende troef zou betekenen voor het handelscentrum. Die mogelijkheid is er op heden  om dit probleem aan te pakken en te realiseren. Auto’s moeten nu kilometers rond rijden.

Een ander probleem is dat de brandweerpost Brakel midden in een zone 30 ligt. Moet Brakel uitkijken naar een andere locatie voor zijn brandweerpost want vrijwilligers dienen op eigen risico zich zo snel mogelijk naar hun brandweerpost te begeven. Als je bvb 50 rijdt kan het zijn bij vaststelling dat men zijn rijbewijs kwijt is.

CO2 probleem

We hebben het in deze klimaatcrisis steeds over minder CO2 uitstoot.

Deze stijgt evenwel bij een dalende snelheid.

 Rijden aan 30km/u is de meest schadende snelheid is op het gebied van CO2 uitstoot. Als men 50km/u rijdt dan is er 15% minder uitstoot en bij 70km/u is daar nog eens 5% minder uitstoot.

De verbruikscijfers en uitstootcijfers

Snelheid uitstoot C02   Verbruik

30km/u     2,31g/km       8,75 liter / 100km

50km/u     1,96             7,42       15% minder tegenover 30Km/u

70km/u     1,85             7,02       20% minder

90km/u     1,88             7,13       19% minder

120km/u   2,23             8,46       3% minder

Dit brachten we in een artikel enkele jaren terug: Bestaat er zoiets als een verkeersreligie? – NUUS

 

Op de website van het instituut voor verkeersveiligheid VIAS lezen we het volgende. Ze hebben het hier niet over snelheid maar over gewicht van het voertuig.

“Voor kwetsbare weggebruikers is het risico om te overlijden 50% groter als ze aangereden worden door een voertuig van 1800 kilogram in plaats van een voertuig van 1200 kilogram. Het risico op ernstige verwondingen ligt 10% hoger als de kwetsbare weggebruikers aangereden worden door een voertuig van 200 PK in vergelijking met een model met 120 PK. Dat zijn de resultaten van een nieuwe studie van Vias institute. Voor het eerst werden daarbij de ongevalsgegevens gekruist met de databank van de ingeschreven voertuigen. Het doel was om de karakteristieken van voertuigen te identificeren die de impact vergroten van ongevallen met voetgangers en tweewielers.”

Doordat er meer en meer SUV’ s rijden en auto’s met batterijen ( elektrische en hybrides) neemt het gewicht en vermogen  van de voertuigen serieus toe.

Daartegenover staat dat de nieuwste wagens zijn uitgerust met heel wat camerasystemen en stopsystemen zodat een botsing minder waarschijnlijk lijkt.

 

 

X