Zuidlaan wordt 30km/u

Zone 20 en 30 – is  een gemakkelijkheidsoplossing?

Invoering zone 30 in Zwalmse en Brakelse centrumstraten

In vele gemeenten worden her en der zones  20 en  30 ingevoerd. Is dit een carte blanche om gewoonweg niks te doen aan de fietsveiligheid. Zo verft men soms wat stroken en voert men een zone 20 of 30 in om gewoon niks te moeten doen.

In Zwalm (Munkzwalm) gaat men ook een zone 30 invoeren op de Zuidlaan (N415)  . De schepen voor mobiliteit Patrick Moreels zegt dat het slalommen een gevaar vormt.

In de praktijk  zien we evenwel veel fietsers sneller rijden door Munkzwalm omdat het nu éénmaal in een dal ligt. Als het druk is ( spitsuur) gaat tot wel 6 keer per uur de overweg dicht zodat er automatisch een vertraging van het verkeer is.  Er bestaat een alternatief voor veilig fietsen ( sportsite en langs de city 2 wijk – beek om Zuidlaan grotendeels te vermijden)

Recentelijk werd de Noordlaan heraangelegd waar een eigen ervaring zegt  dat dit fietspad er niet veiliger op ligt. Aan kruispunt Het Hoofd wordt het pas gevaarlijk om over te steken als fietser als men richting Beerlegem moet. Het is evenwel pas heraangelegd.

In Brakel komt er een uitbreiding van de zone 30. ZIE ARTIKEL  Brakelse gemeenteraad: Discussie rond  uitbreiding van de zone 30 in de centrumstraten – NUUS

Wat Brakel betreft is er aan de fietsveiligheid nauwelijks iets verbeterd. Recentelijk werd er op de N8 in Zegelsem een nieuwe asfaltlaag aangebracht zonder dat de fietser hier beter van gaat worden. Op de invalswegen voor fietsers zoals Oorloge en Kouteren komt men geregeld voertuigen tegen aan hoge snelheid. De Kleiberg is geen alternatief en in een tijdsbestek van  20 jaar is daar niks aan veranderd. Twintig jaar terug stond de Fietsersbond hier al met de eis om een fietspad te voorzien langs de Jagerstraat- Kleiberg. Waarom wordt het Mijnwerkerspad niet opgewaardeerd met verlichting en  signalisatiesborden om zo aansluitingen te voorzien op toekomstige fietssnelwegen.  Denken we aan de fietssnelwegen F419 Oudenaarde-Zottegem F 421 Geraardsbergen- Lessen-Ronse-Avelgem.  Brakel lijkt hier volledig de boot te missen.

Anderzijds gaat het Vlaams Gewest wel het fietspad tussen kruispunt Den Ooievaar en de grens met Zwalm (Gentsestraat N415) opbreken en asfalteren. Dit fietspad ligt er nog meer dan behoorlijk bij. Om de veiligheid te verbeteren langs het fietspad zou men beter enkele parkeerhavens voorzien voor zwaar vervoer want geregeld is een kwart van de breedte ingenomen door een vrachtwagen.

Eindelijk komen er nu fietspaden langs de Ronsesestraat want hier met een fiets rijden leek meer op Russische roulette spelen.

Vraag is ook waarom het Rijdtdomein nooit dominanter werd uitgespeeld als snelle fietsverbinding door de aanleg van geschikte fietspaden door de site.

Het Brakelse mobiliteitsplan – daar is ook het laatste nog niet over gezegd. Jaren terug was er een plan waar een eenrichtingsstraat werd gemaakt van de Kasteelstraat richting Rond Plein.  Dit werd snel afgevoerd door….. Bij de recente dorpsherwaardering werd de Wielendaelstraat ( verkeersstroom) richting kruispunt Hoogstraat voorgesteld. Zonder de nodige inspraak werd deze verkeersstroom  omgedraaid. Een mobiliteitsstudie liet uitschijnen dat een doorgang tussen parking Tirse en de Neerstraat wel een bijkomende troef zou betekenen voor het handelscentrum. Die mogelijkheid is er op heden  om dit probleem aan te pakken en te realiseren. Auto’s moeten nu kilometers rond rijden.

Een ander probleem is dat de brandweerpost Brakel midden in een zone 30 ligt. Moet Brakel uitkijken naar een andere locatie voor zijn brandweerpost want vrijwilligers dienen op eigen risico zich zo snel mogelijk naar hun brandweerpost te begeven. Als je bvb 50 rijdt kan het zijn bij vaststelling dat men zijn rijbewijs kwijt is.

CO2 probleem

We hebben het in deze klimaatcrisis steeds over minder CO2 uitstoot.

Deze stijgt evenwel bij een dalende snelheid.

 Rijden aan 30km/u is de meest schadende snelheid is op het gebied van CO2 uitstoot. Als men 50km/u rijdt dan is er 15% minder uitstoot en bij 70km/u is daar nog eens 5% minder uitstoot.

De verbruikscijfers en uitstootcijfers

Snelheid uitstoot C02   Verbruik

30km/u     2,31g/km       8,75 liter / 100km

50km/u     1,96             7,42       15% minder tegenover 30Km/u

70km/u     1,85             7,02       20% minder

90km/u     1,88             7,13       19% minder

120km/u   2,23             8,46       3% minder

Dit brachten we in een artikel enkele jaren terug: Bestaat er zoiets als een verkeersreligie? – NUUS

 

Op de website van het instituut voor verkeersveiligheid VIAS lezen we het volgende. Ze hebben het hier niet over snelheid maar over gewicht van het voertuig.

“Voor kwetsbare weggebruikers is het risico om te overlijden 50% groter als ze aangereden worden door een voertuig van 1800 kilogram in plaats van een voertuig van 1200 kilogram. Het risico op ernstige verwondingen ligt 10% hoger als de kwetsbare weggebruikers aangereden worden door een voertuig van 200 PK in vergelijking met een model met 120 PK. Dat zijn de resultaten van een nieuwe studie van Vias institute. Voor het eerst werden daarbij de ongevalsgegevens gekruist met de databank van de ingeschreven voertuigen. Het doel was om de karakteristieken van voertuigen te identificeren die de impact vergroten van ongevallen met voetgangers en tweewielers.”

Doordat er meer en meer SUV’ s rijden en auto’s met batterijen ( elektrische en hybrides) neemt het gewicht en vermogen  van de voertuigen serieus toe.

Daartegenover staat dat de nieuwste wagens zijn uitgerust met heel wat camerasystemen en stopsystemen zodat een botsing minder waarschijnlijk lijkt.

X