De Kleine Planeet heeft nu definitief nieuwe directrice

Vroeger vormden de stedelijke bassischolen De Smidse en De Kleine Planeet één school, bestaande dus uit de hoofdschool aan de Smissenhoek in Erwetegem en een vestigingsplaats in de Wolvenstraat in Zottegem-centrum. Op aanraden van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten besliste de gemeenteraad als inrichtende macht op 17 juni 2019 om deze basisscholen administratief te splitsen, elk met een eigen directeur.

Sinds 1 september 2011 stond Erwetegemnaar Chris De Bodt aan het hoofd van beide scholen (waarvan de eerste drie jaren halftijds) maar als gevolg van voornoemde splitsing werd Sofie Van Nevel, woonachtig in Merelbeke, op proef vanaf 1 juli 2020 aangesteld tot directrice van De Kleine Planeet. Na de voorziene proefperiode van twee (school)jaren heeft het college van burgemeester en schepenen nu beslist om Sofie Van Nevel (47) met ingang van 1 juli ll. in vast verband te benoemen in het ambt van schooldirectrice voor de stedelijke basisschool De Kleine Planeet, met een voltijdse opdracht van 24 uren. Voegen we hier volledigheidshalve nog aan toe dat Chris De Bodt na de splitsing van de twee stedelijke basisscholen nog een jaartje directeur van De Smidse bleef, tot hij in juni van vorig jaar op 62-jarige leeftijd met pensioen ging en Daphné Roman hem sinds het afgelopen schooljaar in die functie opvolgt.

X