Provincie betreurt ‘de foutieve informatie’ van het Vlaams Belang over De Gavers

Geraardsbergen. Het Vlaams Belang beweert dat het recreatiedomein De Gavers geconfronteerd wordt met heel wat overlast. ‘We stellen vast dat de betrokkenen in heel wat gevallen deel uitmaken van overwegend allochtone groepen hangjongeren’, meent de partij. De partij vraagt dan ook om strenge maatregelen te nemen. Volgens Jessie Beurms – persconsulente van de provincie Oost-Vlaanderen – is de overlast op het recreatiedomein De Gavers beperkt en zijn er geen problemen met ‘allochtone hangjongeren’. Gedeputeerde An Vervliet (N-VA), bevoegd voor Recreatiedomeinen, betreurt ‘de foutieve informatie’ van het Vlaams Belang over De Gavers

Het Vlaams Belang van Geraardsbergen stelt vast dat het recreatiedomein De Gavers geconfronteerd wordt met ‘overlastfenomenen’, zoals ‘baldadigheden, kleinere vormen van diefstal en/of vandalisme’. ‘De laatste jaren ontaardt de overlast echter frequent in massale vechtpartijen waarbij al te vaak personen zwaar gekwetst of gewond worden en waarbij telkens grote beschadigingen aan de infrastructuur worden aangebracht’, aldus het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang stelt vast dat de betrokkenen in heel wat gevallen deel uitmaken van ‘overwegend allochtone groepen hangjongeren’.

Hangjongeren
Volgens Jessie Beurms – persconsulente van de provincie Oost-Vlaanderen – blijft het recreatiedomein De Gavers ‘een aangename bestemming voor wie op zoek is naar ontspanning dicht bij huis’. ‘Slechts af en toe moet de politie tussenkomen. In vergelijking met de andere recreatiedomeinen is het aantal politietussenkomsten zeer beperkt’, geeft Jessie Beurms mee.

Dat er grote problemen zijn met groepen allochtone hangjongeren, wordt door de persconsulente van de provincie Oost-Vlaanderen ten stelligste ontkend. ‘Ik was verwonderd te lezen dat er een groot probleem is op de Gavers met allochtone hangjongeren en dat er frequent massale vechtpartijen zouden zijn. Dit is foutieve informatie’, stelt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), bevoegd voor Recreatiedomeinen. Volgens An Vervliet wordt de overlast hoofdzakelijk veroorzaakt door ‘gezinnen die onvoorbereid naar ons recreatiedomein trekken om dan vast te stellen dat er geen tickets meer zijn voor het strand of het zwembad’.

De provincie Oost-Vlaanderen beseft wel dat een recreatiedomein ‘niet zonder maatregelen tegen overlast’ kan, ‘maar deze moeten wel in verhouding staan’. ‘Dit doen we in overleg met de lokale politie, waarmee we een goede samenwerking hebben’, licht Jessie Beurms toe.

Maatregelen
Intussen neemt – volgens Jessie Beurms – de provincie wel degelijk haar verantwoordelijkheid en neemt ze intussen enkele maatregelen: ‘Inzetten van stewards en externe security. De Politie stuurt dagelijks meerdere patrouilles langs, met de wagen, met de fiets en te voet om de zichtbaarheid te verhogen. De aanwezigheid van politie te paard is aangevraagd bij de federale politie en gebeurt ook op enkele dagen. De politie zet in op verkeerscontroles in de buurt van het domein. De burgemeester is bereid om plaatsverboden uit te schrijven.’

Andere maatregelen zoals het inzetten van ‘ANPR-camera’s is wel overwogen, maar wordt, door de beperkte overlast niet toegepast’.  ‘Wegens het beperkte aantal interventies dat er tot nu toe is geweest door de politie, is een mobiele politiepost momenteel niet te verantwoorden’, besluit Jessie Beurms.

Julien Borremans

 

X