Grote riolerings-  en wegeniswerken in de Fonteinstraat, Vrijsbeke en Kromstraat in  Horebeke

De voorbereidingswerken werfzone startte gisteren 16 augustus en vanaf 22 augustus met het aanleggen gescheiden riolering . 

Gescheiden rioleringen  zullen gefaseerd uitgevoerd worden

Duur van de werken 180 werkdagen

Schepen Hendrik Blommaert: ” Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken beëindigd zijn juni 2023

In  de verschillende straten wordt niet alleen gescheiden rioleringsstelsels en wegeniswerken uitgevoerd maar ook  worden alle nutsleidingen ondergronds gebracht en de openbare verlichting wordt LED verlichting

Tegen eind dit jaar zal in Horebeke ongeveer  95 %  van de Openbare verlichting  VERLED zijn!  In vergelijking met de gemeenten in Vlaanderen waar ongeveer 30% VERLED zal zijn .

Bij opmaak van de plannen werd ook rekening gehouden met maatregelen tegen erosie van de landerijen van “Tissenhove molen” naar de Kromstraat

Er worden hiervoor nieuwe dammen aangelegd ter hoogte van de Kromstraat

Het afvalwater wordt via onderste deel Kromstraat afgevoerd naar de Aquafin- collector St- Denijs- Boekel , het hemelwater wordt via de grachten afgevoerd naar een bufferbekken in Vrijsbeke , waarna het gedosseerd  afgevoerd naar de Peerdestokbeek

Fase 1:  aanleg riolering van onderaan Fonteinstraat tot aan kruispunt met Vrijsbeke

Fase 2 : aanleg riolering  Vrijsbeke en bufferbekken

Fase 3: aanleg riolering kruispunt met Vrijsbeke- Fonteinstraat tot aan kruispunt Kromstraat thv rusthuis

Fase 4: aanleg riolering Kromstraat huisnr 1 tot aan kruispunt Fonteinstraat

Juist voor het verlof heeft  de aannemer Aclagro en  de nutsbedrijven een infoavond gegeven voor  al  de bewoners .  Met ruime mogelijkheid voor vragen te stellen over de werken en mogelijke tijdelijke hinder .

De aannemer heeft zich geëngageerd voor de start van iedere fase de bewoners

te informeren zodat iedereen de nodige schikkingen kan treffen

Door de fasering van de werken zal de verkeerhinder beperkt zijn in de tijd ,  plaatselijk verkeer is alleen toegelaten voor de bewoners. ”

Investering riolering-  wegeniswerken : 2536560,55 € incl BTW

Investering ondergronds brengen nutsleidingen :   200.000€ incl BTW