© Facebook / Stad Zottegem

Leenstraat in Grotenberge krijgt nieuw wegdek

In het gedeelte van de Leenstraat (Grotenberge) tussen de Gentsesteenweg en de Industrielaan zijn de werken begonnen voor het vervangen van de betonweg door een asfaltverharding. Nadat in de gemeenteraadszitting van 21 januari de lastvoorwaarden, gunningswijze en prijsraming waren goedgekeurd, werd de uitvoering van de werken door het college van burgemeester en schepenen op 21 maart toegewezen aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen, tegen de kostprijs van 112.011,87 euro.

De voorziene uitvoeringstermijn loopt tot vrijdag 26 augustus. Gedurende deze periode moet het gemotoriseerd verkeer omrijden via de Gentsesteenweg, Sluizeken en Industrielaan (en omgekeerd). Voor fietsers is er een beperkte doorgang. Deze vernieuwing van het wegdek met een einde maken aan de klachten van buurtbewoners over trillingen in hun woningen ingevolge de slechte toestand van de betonplaten.

X