Oosterzele gaat inwoners bevragen over een mogelijke fusie

Gemeentes die fusioneren is een onderwerp dat meer en meer leeft in de media, bij burgers en bij lokale overheden, ook in Oosterzele. Het gemeentebestuur wil daarom aan zijn inwoners vragen of zij voorstander zijn van een fusie en zo ja, met welke gemeente(s).

De Vlaamse Regering nam maatregelen om zoveel mogelijk gemeentes te stimuleren om te onderzoeken of ze kunnen fusioneren. Ook Oosterzele werd recent aangesproken door buurgemeente Melle. Intussen werd duidelijk dat die gemeente verder wil praten met Merelbeke over een mogelijke fusie.

De komende jaren zullen bepalend zijn voor hoe gemeentes zich tegenover elkaar verhouden en hoe ze zich organiseren om aan hedendaagse dienstverleningsnormen te voldoen. Uiteraard heeft dat directe gevolgen voor inwoners en voor hoe ze zich met hun gemeente identificeren.

Het gemeentebestuur van Oosterzele gaat niet over een nacht ijs en wil goed onderzoeken of een fusie met een aanpalende gemeente een optie is. Het is ook een  gemeente die zich over een grote oppervlakte uitstrekt en die grenst aan heel diverse ander gemeentes. Oosterzele wil daarom van zijn inwoners zelf vernemen hoe ze tegenover een mogelijke fusie staan.

Die bevraging komt er op voorstel van de schepen van communicatie Elsy De Wilde en de schepen van burgerzaken Orville Cottenie. ‘We vinden het essentieel om te achterhalen bij onze inwoners of ze wel een fusie willen en zo ja, welke aanpalende gemeente(s) hun voorkeur genieten. Daarna willen we als gemeentebestuur in gesprek gaan met die gemeente(s) waar de meeste voorkeur naar uitgaat.’

De gemeente gaat die bevraging nu praktisch uitwerken en daarna via alle mogelijke gemeentelijke kanalen bekendmaken zodat zoveel mogelijk Oosterzelenaars zich over dat thema uitspreken.