Gijzenzele: inhuldiging boomkapel en info gedenksteen

Boomkapel in Wulgenstraat terug in ere hersteld.

Ter ere en glorie van Onze Lieve Vrouw werd de boomkapel teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke bestemming : aan de grensboom in de Wulgenstraat. Een grensboom als grensmarkering is een boom die een grens aangeeft van een landperceel, gemeentegrens, parochiegrens of zelfs van een landperceel. Bomen werden gebruikt als grensmarkering omdat grensstenen of grenspalen gemakkelijk konden worden verplaatst om bijvoorbeeld stiekem de grens te verleggen. Grensbomen waar drie grenzen samenkomen werden soms ook zo gesnoeid dat er slechts drie takken overbleven, elk wijzend naar de een stad of kerk.

In ons geval staat de grensboom ( een lindeboom) op eigendom van landbouwer uit directe buurt Marc Crommelinck en duidt het samenkomen aan van de vroegere gemeenten Gijzenzele, Landskouter en Oosterzele. Merkwaardig voor deze boom : tijdens het oorlogsgeweld van de slag om Gijzenzele in mei 1940 werd hij totaal vernietigd door bominslagen in het frontgebied. Stilaan herrees hij echter tot de boom die er nu staat.Volgens  getuigenis van een bewoonster uit de omgeving werd het kapelleke door een landbouwer uit de omgeving om onbegrijpelijke reden vernietigd. Gezien de heemkundige waarde besloot ons genootschap deze merkwaardige geschiedenis terug naar boven te brengen.

De dienstdoende sjampetter-belleman van Gijzel leidde de plechtige inzegening in, het kapelletje is door Geert Dewulf padre aalmoezenier van de Belgische Krijgsmacht ingezegend.

 

Inhuldiging nieuwe gedenkplaat oprichting van de “Mannekesschool”.

Gezien het exemplaar aangebracht in 1876 bij de opening van de mannekesschool onleesbaar was geworden werd een nieuw exemplaar aangebracht geschonken door burgemeester Johan Van Durme en echtgenote Carolina De Meyer . Toch nog eens een kort overzicht van de geschiedenis van deze school :
1875 goedkeuring plan tot het bouwen van een schoollokaal en onderwijzerswoonst
1876 inhuldiging schoolgebouwen en aanpalende woonst door burgemeeser S.Eeckhout

1922 oprichting tweede leslokaal en aanstelling van een tweede onderwijzer
1971 gedeelte oude gebouwen wordt afgebroken en een nieuw turnzaaltje wordt als turnzaaltje opgericht
29 juni 1984 de school sluit definitie haar deuren. Meester Willy Vandevijver neemt afscheid van het eerste en tweede leerjaar en vertrekt naar de gemeenteschool van Oosterzele.

Meester Willy was samen met echtgenote Raymonda aanwezig bij deze inhuldiging.  Ons genootschap had namelijk zijn leerlingen die het einde van de school hadden meegemaakt , zonder dat hij ervan wist , uitgenodigd.