Een menselijke ketting vormt de schakel tussen oude en nieuwe poel in Gontrode

FEEST IN RODELAND NAV DE EERSTE REALISATIE UIT HET POELENPLAN

 

Op zondag 2 oktober is de aanleg van een eerste nieuwe poel uit het Poelenplan Rodeland publiekelijk gevierd. Poelen geven een boost aan de biodiversiteit en zijn dus een aanwinst voor fauna en flora in de regio. Deze poel ligt in de Meersstraat in Melle aan de rand van een belangrijke natuurkern die bestaat uit het Natuurgebied Gondebeek en het Aelmoeseneiebos. Het gebied is op Europees niveau beschermd als Natura 2000-gebied. De poel is aangelegd door het Regionaal Landschap Schelde-Durme op een perceel van Natuurpunt Oosterzele. Via een mensenketting is water overgebracht van een bestaande waardevolle poel in Merelbeke naar de nieuwe poel in Melle. Natuurpunt Oosterzele organiseerde nav het poelenfeestje ook gidsbeurten in het Natuurgebied Gondebeek.

Poelenplan Rodeland: 30 bestaande en 30 nieuwe poelen

Poelen zijn echte hotspots voor biodiversiteit: ze dienen als leefgebied voor amfibieën (salamanders, kikkers en padden) en insecten zoals libellen, als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. De Provincie Oost-Vlaanderen is een van de 20 partners die in het gebied samenwerken om de open ruimte in Rodeland te versterken. Geïnspireerd door het succesvolle Poelenplan van de gemeente Merelbeke dat al in 2005 werd opgemaakt, liet het provinciebestuur in 2021 een poelenplan opmaken voor de andere drie Rodelandgemeenten. Dit poelenplan brengt de actuele aanwezigheid van amfibieën in kaart binnen de perimeter van het landschapsproject Rodeland op het grondgebied van Gavere, Melle en Oosterzele. Het rapport is een bruikbaar instrument voor het optimaal beheer van 30 bestaande poelen. Ook worden 30 extra locaties gesuggereerd die geschikt zijn om nieuwe poelen aan te leggen.
Riet Gillis – gedeputeerde voor o.a. Milieu en Natuur en voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme:
In het poelenplan Rodeland worden 30 locaties voor nieuwe poelen voorgesteld. Ik ben blij dat we op zo’n korte termijn al een eerste nieuwe poel kunnen realiseren, als
belangrijke schakel in het gemeentegrensoverschrijdend netwerk van poelen in de
Gondebeekvallei.

Rodeland: open ruimte met zichtbare terreinrealisaties

De 20 Rodelandpartners willen gebiedsgericht samenwerken aan het natuur- en
landbouwlandschap in Rodeland waarbij de focus ligt op concrete terreinrealisaties. Het uitbreiden van het poelennetwerk in de Gondebeekvallei is daar een mooi voorbeeld van.
Frederik De Buck, schepen van de gemeente Melle:
Het Rodelandproject is een prachtig voorbeeld van samenwerking over diverse grenzen heen. Over de grenzen van de gemeenten heen wordt er hier een project verwezenlijkt waarbij zowel natuurverenigingen als landbouworganisaties en educatieve partners elkaar vinden om samen in het belang van mens, dier en plant klimaat adaptieve projecten te realiseren. Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.

Ook elders in de 4 Rodelandgemeenten wordt volop gewerkt aan poelen. Zo zal het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen dit najaar nog een nieuwe poel graven en vier bestaande poelen herstellen in Oosterzele en Gavere. En de gemeente Merelbeke legde een paar weken geleden haar 68ste poel aan sinds de start van het Poelenplan Merelbeke in 2005!