Open Vld en Groen roepen extra gemeenteraad over gemeentefusie samen

Open Vld plus en Groen Oosterzele roepen op woensdag 12 oktober een extra gemeenteraad samen met een aantal concrete voorstellen om een traject uit te werken voor een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou aangaan.

“Momenteel beweegt er opnieuw heel wat rond een eventuele fusie met Oosterzele. We merken dat heel wat inwoners met vragen en gezonde nieuwsgierigheid zitten. Het heeft ook een beleidsmatige impact. Daarom hebben we op de gemeenteraad reeds meermaals heel concrete vragen gesteld aan het schepencollege”, zegt Open Vld plus fractieleider Filip Michiels. “Helaas blijven die tot op vandaag onbeantwoord.”

Het schepencollege liet intussen wel weten dat er een brede bevraging komt bij de bevolking. Maar daar neemt de oppositie geen vrede mee. “Een bestuur moet zelf eerst zijn eigen sterktes en zwaktes in beeld brengen. En de uitdagingen en opportuniteiten van een eventuele fusie. Pas nadien kan je gesprekken met andere besturen voeren. Open Vld plus en Groen willen dan een politieke werkgroep in het leven roepen waarin minimaal alle fracties in de gemeenteraad worden betrokken én geconsulteerd”, aldus Michiels.

Extra agendapunten

Op de extra gemeenteraad vraagt Open Vld ook ondersteuning aan de Oosterzeelse scholen om via het project vergeten brooddozen honger op school aan te pakken, de aanleg van een Energiefonds, het mogelijk maken van fietsleasing en extra ondersteuning voor de kinderopvang. (bron HLN)