OCMW Oosterzele en scholen werken samen in de strijd tegen kinderarmoede

OCMW Oosterzele zet zich al jaren samen met de scholen in de gemeente in om
kinderarmoede te detecteren en tegen te gaan. Het OCMW stimuleert scholen om
signalen van kinderarmoede door te geven zodat het waar nodig een hulptraject
kan opzetten.

 Het schooljaar loopt intussen enkele weken en scholen leren hun leerlingen steeds beter kennen.
Niet alleen hun leervaardigheden komen aan bod, maar ook signalen over de socioeconomische
status van leerlingen duiken soms op. Eén van de signalen dat het thuis minder goed gaat, kan de
inhoud van de brooddoos of het gebrek eraan zijn. Het OCMW Oosterzele deed tijdens het eerste
scholenoverleg van dit schooljaar nogmaals een oproep aan alle Oosterzeelse directies om daar
extra waakzaam voor te zijn.

Oosterzele deed een rondvraag in de scholen en gelukkig blijken legen brooddozen geen groot probleem te zijn bij kinderen die schoollopen in de gemeente. Op een totaal van 1.377 kinderen
zijn maar enkele situaties gekend. Maar elke leerling die in armoede leeft, is er een te veel”, zegt schepen voor sociale zaken Els De Turck. Onder meer via het scholenoverleg stimuleert het OCMW sinds jaren de scholen om signalen die wijzen op kinderarmoede op te vangen én door te geven, Maatschappelijk werkers kunnen dan bekijken of het nodig en mogelijk is om een hulptraject op te starten via het OCMW. Naast lege brooddozen kunnen ook betaalproblemen bij
schoolrekeningen een signaal zijn van armoede. Daarom voert onze Financiële dienst een actief beleid om mensen door te verwijzen naar het OCMW voor hulpverlening.
Uiteraard gebeurt het doorgeven van signalen vanuit de scholen aan het OCMW met respectvoor de privacy van de gezinnen. Elke situatie is ook anders, en de school en het OCMW bespreken hoe ze het best te werk gaan. Alleen als gezinnen dat wensen, kan het OCMW stappen ondernemen. Als de drempel te hoog is om naar het OCMW te komen, dan gaan maatschappelijk werkers naar de school, op huisbezoek of naar een locatie waar het gezin zich comfortabel voelt. Het Oosterzeels bestuur zet dus geen apart systeem op in het kader van lege brooddozen omdat elke situatie specifiek is en de normale hulpverleningstrajecten gemaakt zijn om met dergelijke situaties om te gaan.
Schroom om hulp of advies te vragen, is zeker in deze moeilijke tijden niet nodig. Wie zelf
contact wil opnemen met het OCMW, kan dat door te bellen naar 09 362 40 30 of te mailen naar

info@ocmwoosterzele.be
. Het OCMW bevindt zich in Gootje 2 in 9860 Balegem.