Infomarkt over afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen

Geraardsbergen. De Provincie Oost-Vlaanderen en Lokaal Bestuur Geraardsbergen werken aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Samen met de Geraardsbergenaars maken ze een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om toekomstige ontwikkelingen vast te leggen. Tijdens de publieke raadpleging van de vernieuwde startnota kan iedereen zijn opmerkingen indienen. Geïnteresseerden vinden meer info tijdens de infomarkt op 25 oktober 2022. Die is doorlopend open van 16 tot 20 uur.

 “De bedoeling van dit project is de grenzen van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen af te bakenen en zes deelplannen voor volgende plangebieden: Unal-site, nabij Schendelbeke, Astridlaan, Woonuitbreidingsgebieden, Denderland Shopping en Sint-Jozef. Samen met onze Geraardsbergenaars gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals: tot waar reikt onze stad en waar begint de open ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?”Schepen Véronique Fontaine, bevoegd voor Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Publieke raadpleging van 10 oktober 2022 tot en met 8 december 2022
Vorig jaar vond een eerste publieke raadpleging van de startnota plaats. Bij de verwerking van de reacties stelden de milieuexperten vast dat het plan misschien impact kan hebben op het milieu in Wallonië. Dat werd onvoldoende omschreven in de startnota. Om de procedure 100% correct uit te voeren, werd dan ook beslist om een nieuwe publieke raadpleging te organiseren met vernieuwde startnota. Daarin werden de adviezen en reacties uit de eerste publieke raadpleging verwerkt. Tijdens de tweede publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen. Hoe dat precies moet, lees je op de website  www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad.

Infomarkt op 25 oktober 2022
“Om iedereen voldoende te informeren, organiseren we een infomarkt op dinsdag 25 oktober 2022. Die is doorlopend open van 16 tot 20 uur. Iedereen is welkom. Je krijgt informatie via infopanelen en je kan je vragen rechtstreeks stellen aan de experten. De infomarkt gaat door in het Koetshuis: Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen. Inschrijven kan via de website”,  laat gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning, weten.