Wiskunde-magie in GBS De Vlindertuin Herzele

De voorbije week in GBS De Vlindertuin in Herzele, zie link, was er een met de magie van wiskunde dichtbij. In de kleuterafdeling was er een ‘grote wiskundige week’ en de leerlingen van het lager genoten van een ‘wiskunde dag’.

“De kleuters zijn deze week in thema ‘bouwen’ gestart. Maar dan met de volledige focus op het leergebied ‘Wiskunde’”, legt directeur Els De Durpel van GBS De Vlindertuin uit. “Zo werd wat eerder een muzische activiteit lijkt, toch een wiskundige. Een lied over hoge en lage torens? Zo worden wiskundige begrippen aangeleerd. Of stempelen met blokken is meten, passen ze allemaal op mijn blad? enz. Wiskunde staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt hard gewerkt om de wiskundige resultaten verder te verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote wiskundeweek laat ze net ervaren dat dit wél zo kan zijn en dat wiskunde verweven zit in alles. Zo dus ook in muzische of talige activiteiten en zelfs in de bewegingslessen bij juf Nele. Wat ze een andere kijk geeft op dit breinige vak, en dat motiveert!”